Hjem Nyheter Færre ber banken om betalingsutsettelse

Færre ber banken om betalingsutsettelse

– Vi er godt fornøyd med resultatet tatt i betraktning den krevende perioden vi fortsatt er inne i, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad. 

Gode tall
– SpareBank 1 BV har meget god likviditet og soliditet som gir styrke til å møte økte tap og samtidig opprettholde god utlånskapasitet. Det er svært viktig i urolige tider, sier Rune Fjeldstad. 

Resultatet i 2. kvartal er på 150 millioner etter skatt. Halvårsresultatet er på 244 millioner etter skatt. Halvårsresultatet er naturligvis preget av koronasituasjonen, og endringen i resultat sammenlignet med 1. halvår 2019 (315 mill) skyldes i hovedsak reduserte resultater fra finansielle eiendeler med 68 millioner og økte tap med 40 millioner. Ren kjernekapitaldekning er meget god, på 18,6 prosent.

Sterk bedring i ledighetstall og god boligprisvekst
Arbeidsledigheten har falt kraftig siste kvartal, og er nå nede på rundt 5 prosent i vårt markedsområde mot 11 prosent i mars. Boligprisutviklingen har vært mye bedre enn antatt, og viser en god økning flere steder fra samme tid i fjor. 

– Dette er en betydelig bedring og godt over forventning. Gjeninnhentingen har gått raskere enn antatt, sier Fjeldstad. 

Bedre utsikter 
– De fleste av våre bedriftskunder som var berørt av koronapandemien har startet normalisering av driften. Banken har lav eksponering i bransjer som har vært direkte berørt av koronapandemien, og kun 4-5 prosent av bankens bedriftskunder har benyttet seg av den etablerte kompensasjonsordningen fra myndighetene. Antall henvendelser fra privatpersoner som ønsker avdragsutsettelse har avtatt betydelig.

Utsiktene vårt markedsområde er relativt gode, selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til de generelle markedsutsiktene, konsekvensene og varigheten av pandemien, og i hvilken grad dette vil berøre vår region, sier Fjeldstad.

[email protected]