Hjem Nyheter Færre biler til havnen kan få økonomiske konsekvenser

Færre biler til havnen kan få økonomiske konsekvenser

Havna i Drammen er ei såkalt intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt kan omlastes på en effektiv måte. Det er de to billogistikkselskapene Axess Logistics Norge og Auto Transport Service AS som er knytta til Drammen havn. Disse har hovedkontor på henholdsvis Holmen og Lierstranda.

Vedvarer koronatilstanden, må selskapet reviderer budsjettet. – Konsekvensene kan bli store, sier Vannebo.

Færre biler blir produsert

Drammen havn har i flere tiår vært Norges største havn for import av biler. Nå som det meldes om at flere bilfabrikker stenger produksjon av nye biler i Europa og USA, kan det få store økonomiske konsekvenser for Drammen havn. Færre biler til havna kan få store økonomiske konsekvenser for Drammen havn. På bildet Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør og Einar Olsen, havnedirektør ved Drammen havn. Foto: Drammen havn.

– Det er jo naturlig siden salg av ny bil går ned, sier Ivar A. Vannebo som er assisterende havnedirektør i Drammen havn. Mange bilprodusenter permitterer i stor skala nå ifølge Vannebo.

70 prosent av importen som kommer inn til Drammen havn er biler.

Har vært gjennom finanskrisen

Da finanskrisen kom i 2008- 2009 ble  også Drammen havn rammet.

Finanskrisen var en omfattende krise i verdens finansielle system. Det var særlig banker og andre finansforetak som ble rammet. I 2009 begynte det å snu.

– I 2009 hadde vi bare 37.000 biler innom havna, tallet pleier å ligge på over 100.000 biler i året. Det tilsvarte jo en god halvering, forklarer Vannebo.

Selv om bilimporten da gikk ned, økte import av konteinere og sement. Slik fikk de hjulene til å gå rundt den gangen. Hvis koronatilstanden varer kan havna komme opp i en lignende situasjon.

Vi har fortsatt import av det som vi kaller for bulkvarer. Det er varer som alt fra sement til korn. Import av disse varene blir ikke forstyrret, ifølge Vannebo.

Følger myndighetenes råd

Men det viktigste nå får Vannebo er å følge restriksjoner av myndighetene. Restriksjonene, som statsminister Erna Solberg gikk ut og varslet om lørdag 14. mars, handler i all hovedsak om persontrafikk.

Det betyr at godstransporten over Drammen havn kan fortsette som før, men det kan imidlertid bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy og fartøy, sier Vannebo.

Også Drammen tollsted vil så langt som mulig opprettholde kapasiteten i vare-ekspedisjon og mulighetene for kontroll av vareflyten.

[email protected]