Hjem Nyheter Færre tar kontakt med krisesenteret – bekymret over utviklingen

Færre tar kontakt med krisesenteret – bekymret over utviklingen

–Familier lever tettere enn normalt som følge av koronapandemien og vi, som flere andre tjenester, frykter et mørketall i forhold til vold i nære relasjoner, sier Ingunn E. Åker (bildet), avdelingsleder for Drammensregionens interkommunale krisesenter og BRiS.

Foto: Marianne M. Jonassen.

I en rapport laget av Vista Analyse på anmodning fra Justisdepartementet, fremkommer det at mellom 75.000 og 150.000 mennesker hvert år utsettes for vold fra en som står dem nær. Dette utgjør to til fire prosent av befolkningen. 50 prosent av de som kommer til et krisesenter er barn, i følge med mor eller far.  Ifølge rapporten er den totale, samfunnsøkonomiske kostnaden av denne volden fra fire til seks og en halv milliarder kroner i året.

Definisjon 

Da Betzy Krisesenter, oppkalt etter kvinnesaksforkjemperen og landets første kvinnelige fabrikkinspektør, Betzy Kjeldsberg, åpnet 27. januar 1980, ble Betzy Krisesenter drevet av frivillige, fram til Lov om krisesenter trådte i kraft 1. januar 2010. De siste 10 årene har Drammensregionens interkommunale krisesenter (DR-I-KS) gitt et gratis likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er bosatt i Drammen, Lier, Hurum, Røyken, Sande, Svelvik, Nedre og Øvre Eiker. Fra 1. januar 2020 gjelder dette tilbudet for kvinner og menn bosatt i Drammen og Lier kommune.

Ta kontakt

Åker oppfordrer kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner til å ta kontakt.

–Ta kontakt med lokalt krisesenter, politi, andre instanser eller hjelpetelefoner.

Krisesenteret i Drammensregionen har opprettholdt døgnåpen telefon, samtaler og midlertidig bolig ved trusler eller vold i nære relasjoner under korona pandemien, forsikrer avdelingslederen.

–Blir pågangen stor så samarbeider vi med andre krisesenter i regionen, sier hun. Om lag 100 personer har midlertidig bostedsadresse ved krisesenteret i Drammen årlig. Den yngste som har hatt midlertidig botilbud er tre uker gammel. Den eldste 87 år.

Drammen interkommunale krisesenter er døgnåpent hele året og holder til i Hamborggata 17. Telefon 32 04 32 04. BRis er åpent for henvendelser på 32 04 58 00, fra klokken 8:00 til 15:30 på hverdager og torsdag til klokken 18:00.

Gode hygienetiltak

Som andre instanser følger også Drammensregionens interkommunale krisesenter strenge tiltak for å ivareta helsen til ansatte og midlertidige beboere, opplyser Åker.

[email protected]