– Jeg anbefaler alle til å ta kontakt først på telefon hvis de ønsker å snakke med sin fastlege, sier fastlege Goran Dosic ved Fredholt Legesenter AS Arkivfoto: Terje Prestårhus

Fastlegene vil redusere smitterisikoen

Skrevet av Hina Aslam
12.03.2020 15:35 - OPPDATERT 22.03.2020 10:14

Fastlegekontorene i Drammen innfører nå endringer for å redusere smitterisikoen.

– Trenger du legehjelp så bør du vurdere å ta kontakt med oss gjennom digitale løsninger, sier fastlege Goran Dosic ved Fredholt Legesenter AS i Drammen.

Legekontoret er et av flere legekontorer i Drammen, som nå innfører helsemyndighetenes anbefalinger for å minske smittefare. 

Tomme lokaler

Dosic har tatt imot seks personer på kontoret sitt i dag for konsultasjon. Men han har vært i kontakt med rundt 34 personer gjennom digitale løsninger. 
– Timene blir ikke avlyst, men vi prøver å finne alternative løsninger, forteller han. 

På Fredholt Legesenter i Drammen står venterommet tomt. Foto: Terje Prestårhus

Nå er det lavere terskel for å få sykemelding, og trenger du å få utført en bestemt undersøkelse, så blir det avtalt et tidspunkt da det ikke er andre pasienter på kontoret.

Alle får hjelp

Tilslutt sier fastlegen at det er ingen grunn til panikk. Legekontoret har et god samarbeid med Drammen kommune og helsemyndighetene. 

– Alle akuttilfeller vil bli prioritert hos oss, og de pasientene vil få time hos oss samme

[annonse]
dag, sier han og legger til at hvert kontor har sine egne prioriteringer og at han kun snakker om sitt eget kontor. 

[email protected]