Hjem Reportasje Fattigdom må tas på alvor

Fattigdom må tas på alvor

Emeci er bekymret for hva som kan skje i fremtiden hvis det ikke iverksettes konkrete tiltak.

– Nå må det tas på alvor. Jeg er oppriktig bekymret over det jeg ser. Hvis vi ikke gjøre noe med problemet nå så kan det smelle om ti år, sier han om de nær 3.000 barna som vokser opp i lavinntektsfamilier i Drammen, det prosentvis høyeste antallet i Norge og et tall som har vokst dramatisk de siste årene. 

Dyrere i lengden

Dette kom fram i barne-, ungdoms- og familiedepartementets siste tall på barnefattigdom i Norge. Drammen troner høyest, hvor 18,6 prosent av alle barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Landsgjennomsnittet er på 10,7 prosent. Emeci har sittet 16 år i bystyret og har fulgt utviklingen av barnefattigdom i Drammen med tiltagende uro. 

– Jeg skrev om dette for ti år siden. Da var det 1.000 fattige barn i Drammen. Det har vokst voldsomt. Hvis vi ikke får inn tiltak som lærlingplasser, jobb og kursmuligheter for disse ungdommene så kan det få dramatiske konsekvenser. Og det vil bli ekstremt kostbart for kommunen. Helsebudsjettet vil bli sprengt. Det gjelder psykisk helse, narkotikaproblematikk, sosialboliger. Alt dette henger sammen. Det blir mye dyrere i lengden hvis vi fortsetter å overse problemet, argumenterer SV-mannen. 

Han henviser til SVs forslag om at alle under 25 år skal ha rett på enten utdanning, jobb eller kurs. SV ønsker også at barnetrygd ikke skal telles som inntekt i beregningen av sosialhjelp, slik det fungerer i dag.  

Ikke spørsmål om innvandring

Å gjøre fattigdom til et spørsmål om innvandring mener han tåkelegger debatten. Han poengterer at fattigdom ikke har noen etnisitet, og at mange etnisk norske også sliter økonomisk. Når debatten dreier seg mot innvandring så blir den konkrete fattigdommen tilsidesatt, og tiltak for å motvirke den blir glemt. 

– Vi må ha fokus på fattigdommen. Så fort det blir snakk om innvandring så kommer ikke spørsmålet om fattigdom fram. Da skal Høyre og FrP mene masse om innvandring, men overser hva som må gjøres med fattigdomsproblemet her og nå. 

Emeci mener det er inhumant å fokusere på etnisitet i spørsmålet om fattigdom, og at tiltak mot fattigdom hjelper uavhengig av opprinnelsen til de med lavinntekt. Emeci trekker også fram frivillige organisasjoner som Rett Fram Opplevelser, som jobber med å skape aktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Han sier de bør få kommunal støtte og at den legges inn som fast post i budsjettet. 

Kommunen må ta ansvar

Organisasjonsleder i Rett Fram Ronny Johnsen stemmer i at noe må gjøres med fattigdommen, og er ikke imponert over den politiske debatten i lokalvalgkampen. 

– Hvis de ikke snakker om bomring så er det Svelvikveien, eller byvåpenet. Det må da finnes viktigere ting, spør Johnsen oppgitt. 

Han ser jevnlig de barna som ikke har råd til det de fleste barn tar for gitt, og arrangerer blant annet båtturer, julemiddager og bursdagsselskaper for at de skal få gode opplevelser i oppveksten. 

– Men vi driver med brannslokking. Vi gir barn opplevelser og minner for livet her og nå, men kommunen må ta det ansvaret de har på større alvor sier Johnsen, som presiserer at han er politisk uavhengig. 

Bidrag fra næringslivet 

Rett Fram baserer seg på bidrag fra lokalt næringsliv og har ikke fått noe tilskudd fra kommunen siden oppstarten i 2014. Johnsen påpeker spesielt at gjentatte forsøk på å få kommunen til å stille med gratisbilletter til Drammensbadet ikke har ført fram. Beskjeden har vært at ordføreren ikke har noen skuff hvor han kan hente fram penger. 

– Men det gjaldt visst ikke når kommunalt ansatte fikk tusenvis av gratisbilletter til Elvefestivalen, poengterer Johnsen. Han påpeker også at svært mange av barna som kommer til Rett Fram er henvist dit av kommunale instanser. 

– Når trykket fra kommunen er så stort mener jeg det er naturlig at vi blir hensyntatt framover, fortsetter Johnsen. Samtidig berømmer han støttespillerne i næringslivet som har bidratt både penger og tjenester. Emeci skryter også av lokalbedriftenes innsats. 

– Det er kjempebra med denne støtten fra næringslivet. Kommunen har gjort litt, men langt fra nok i fattigdomsbekjempelse. Vi trenger en varig løsning, og det kommer ikke over natten. Kommunen har vært mer opptatt av å bygge fasade enn innhold her i byen, avslutter Emeci. 

[email protected]