Hjem Nyheter Fellingstillatelse på ulv i Drammen

Fellingstillatelse på ulv i Drammen

Fellingstillatelsen er gitt i området Drammen, Øvre Eiker og Holmestrand kommuner. 

Skaden er skjedd i nærhet av Skulkerud – i skogområdet mellom Hokksund, Drammen, Sande og innsjøen Eikeren. Det er dokumentert at et lam er tatt av ulv, mens ytterligere ett er antatt tatt av ulv, ifølge Statens naturoppsyn.

Den siste skaden er trolig fra natt til 16. august. Den andre noe eldre. Det er også tatt viltkamerabilder og video av ulv i nærliggende områder.

Da området brukes som beiteområdet er sau er potensiale for ytterligere skader stor. Samtidig er terskelen for skadefelling lav i dette området, og Fylkesmannen har derfor gitt fellingstillatelse. 

Skadefellingstillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken i samråd med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Tillatelsen varer frem til fredag 21. august kl. 12. Skadefellingsområdet er skogområdet mellom Hokksund, Drammen, Sande og innsjøen Eikeren, og er nærmere angitt i tillatelsen. 

Ansvarlig for skadefellingsforsøket er regional skadefellingsleder Håkon F. Borgen. Kun medlemmer av skadefellingslaget kan delta på fellingsforsøket.

Skriftlig vedtak med nærmere, spesifiserte vilkår for skadefellingstillatelsen kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

[email protected]