Hjem Nyheter Fjell får ny storstue

Fjell får ny storstue

Ordfører Tore Opdal Hansen, iført egen hjelm og refleksjakke, gleder seg stort over forvandlingen om skjer i området rundt bydelshuset og Fjell skole.

I området blir det flere aktivitetsarenaer, det blir park og gangveier. Ned til skolen blir det ei bred trapp, flott å gå i og sitte på med flott utsikt til skolen og Drammen by. Om vinteren blir det garantert en populær akebakke i skråningen ved siden av trappa.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Prosjektet på Fjell omfatter cirka 10.000 kvadratmeter fordelt på:

  1. Nytt aktivitetshus på cirka 3.500 kvadratmeter, som inkluderer flerbrukshall med garderober (oppført i henhold til krav fra Kulturdepartementet), nytt bydelsbibliotek, ungdomsklubb, festsal, flere møte- og aktivitetsrom, samt noen kontorarealer.
  2. Nytt hovedbygg for Fjell skole og rehabilitering av tidligere gymnastikkbygg på cirka 6500 kvadratmeter, undervisnings- og personalarealer samt spesialrom, som kan brukes/ leies ut for aktiviteter som organiseres av nærmiljøet. 
  3. Uterareal med ny skolegård og to nye fem-er baner. Det blir en hovedakse mellom øvre og nedre Fjell platå og parkmessig bearbeidelse av hele skråningen med gangveier, belysning og treningsapparater. For fase to av prosjektet har man planlagt nytt bydelstorg ved øvre Fjell platå. 
  4. Pilotprosjekt for termisk energilagring i fjell (energi-produsert av solceller og solfangere lagres i fjellet med hjelp av energibrønner). Prosjektet har mottatt støtte fra Enova.

Investeringsrammen er på 359 millioner kroner for byggeprosjektet, i tillegg til separate bevilgninger for uteområdet og energiløsningen.

[email protected]

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Hva skjer når?

  • Entreprenør (HENT AS) kontrahert høst/ vinter 2017. 

  • Oppstart byggearbeider: januar 2018 av entreprenør HENT AS

  • Ferdigstillelse av aktivitetshus/flerbrukshall: juli 2019

  • Ferdigstillelse av skolebygget: desember 2019

  • Ferdigstillelse av uteområdet: sommeren 2020