Hjem Nyheter Fjells omdømme bedret – les rapporten her

Fjells omdømme bedret – les rapporten her

Bakgrunnen for områdesatsningen på Fjell var en levekårsundersøkelse som viste at Fjell hadde de dårligste levekårene i Drammen. En relativt høy andel av befolkningen hadde lav inntekt og lav utdanning, og mange barn og unge vokste opp i lavinntektsfamilier. 

Gjennom Fjell 2020-prosjektet ønsket man økt sysselsetting og færre på lavinntekt gjennom en tredelt strategi «områdeutvikling», «tjenesteutvikling» og «ressursmobilisering». Staten har hatt et viktig bidrag inn i satstingen og gitt prosjektet handlingsrom til å prøve ut og iverksette mange tiltak. 

Nå har Rambøll evaluert prosjektet og skrevet en sluttrapport. Det er mye å glede seg over for Drammen og for Fjell, skriver kommunen på sin hjemmeside. 

Følg lenken under for nærmere beskrivelse av rapporten.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/–konklusjonen-er-hyggelig-lesning/