Hjem Nyheter Flere barn får reise gratis på bussen

Flere barn får reise gratis på bussen

Dette er en av mange endringer når Brakar endrer prisene fra lørdag 1. februar. Samtidig gjør Brakar noen endringer i billettkategoriene i tråd med vedtak om innføring av felles billettkategorier i Viken.

For å sikre like billettyper i hele Viken innfører Brakar følgende billettyper:

365 dagers periodebillett voksen
30 dagers periodebillett honnør og barn
7 dagers periodebillett honnør og barn
365 dagers periodebillett honnør og barn
Viken fylkeskommune bevilget seks millioner kroner til tiltakene i budsjettbehandlingen 12. desember 2019.

Ungdomsbillett uendret

Brakar beholder inntil videre sin ungdomsbillett til 310 kroner, med gyldighet i hele dagens Buskerud. Denne billetten har ingen nedre aldersgrense, og selges inntil fylte 20 år.

Ungdomsbilletten vår er et svært godt tilbud til barn og ungdom i Buskerud i dag, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. -Bruken av den er også viktig for skoleskysstilbudet, og Buskerud fylkeskommune ba derfor om å få beholde denne billetten inntil politikerne i Viken blir enige om felles ungdomsbillett for Viken.

-En annen god nyhet for mange blir periodebillett for honnør, sier Sundfjord. –Dette er en billett vi har vurdert å innføre lenge, men vi har ventet på felles avgjørelse i Viken før vi gjorde dette.

Med disse tiltakene har vi tatt enda noen steg for å gjøre kollektivtilbudet i Viken enklere og mer kundevennlig, avslutter han.

Gratistilbudet Brakar 9/14 – som gir grunnskoler og barnehager på tur gratis reise, beholdes inntil videre. Gratis reise for barn inntil seks år vil mest sannsynlig føre til at dette benyttes i mye mindre grad framover.

Billetter på tvers i Entur

Kunder som trenger enkeltbillett utenfor Buskerud kan nå kjøpe sin reise i Enturs app. Skal du for eksempel fra et lokalt sted i Buskerud til et lokalt sted i Oslo kan du kjøpe billetter i ett kjøp i Entur app. Entur jobber for å få på plass alle periodebilletter slik at du også kan kjøpe disse i Entur for hele reisen.

Prisendringene

Enkeltbillett voksen økes med 1 krone. Reise i en sone går da fra 36 til 37 kroner.

Periodebillett 30 dager blir redusert med 60 kroner i alle soner. Det vil si at pris for reise i første sone går fra 830 kroner til 770 kroner. Dette betyr at 30 dagers periodebillett vil ha like pris i første sone i Buskerud, Oslo og Akershus.