Hjem Nyheter Flere bedrifter misbruker permitteringsreglene

Flere bedrifter misbruker permitteringsreglene

– Det er kynisk å se hvordan flere arbeidsgivere misbruker permitteringsreglene nå, sier avdelingsleder John Erik Molin i Fellesforbundet i Drammen og Kongsberg.

Regjeringen har vedtatt endringer i permitteringsreglene på grunn av koronakrisen. Arbeidsgiverperioden reduseres fra 14 til 2 dager. Da dekker staten full lønn for permitterte arbeidstakere fra dag 3 til og med dag 20. I tillegg forbedres ordningen for dagpenger.

Misbruker regel

– Midt opp i krisen der flere roper om å stille opp i dugnad, så benytter noen arbeidsgivere de nye reglene til sin fordel, sier Molin.

Flere kunne ha gitt sine ansatte et vanlig 14 dagers permitteringsvarsel, men da to-dagersregelen kom benyttet flere av seg av denne endringen.

– Og slik kastet de sin økonomiske byrde til oss andre som må ta den regningen nå, sier han.

I praksis betyr dette at hvis en arbeidsgiver gir et permitteringsvarsel på fredag kan vedkommende være ute allerede på mandag. Med bare 20 dagers lønn foran seg før vedkommende må over på dagpenger.

Ifølge Molin gjelder dette spesielt de som er i hotell og restaurantbransjen. De var først ute med å ta i bruk den nye regelen. Flere arbeidsgivere kunne hatt is i magen og ventet litt med å permittere sine ansatte.

– Samtidig som de permitterte ansatte så tok de imot penger fra folk som måtte avlyse sine arrangementer hos dem, forteller Molin.

Flere permitteringer

Det er rundt 200 personer som er registrert seg som permitterte i Vestre Buskerud i Fellesforbundet.

– Men det er fortsatt noen små bedrifter som ikke har registrert seg ennå, sier han.

En annen ting han er frustrert over er at det er bare de som er «på gulvet» som blir permittert. Hva med alle lederne? Hvis det ikke er noe å gjøre i bedriften lenger så bør jo de også bli permittert.

Nye medlemmer strømmer til

I de siste ukene har fellesforbundet Vestre Viken fått rundt 20 nye medlemmer.

– Jeg vil ikke si at folk er frustrert. De fleste forstår at de blir permitterte på grunn av situasjonen vi er i, sier han.

Mange tar kontakt med dem for å få råd og hjelp. Og flere ganger svarer de på spørsmål som egentlig Nav burde svare på.

– Men der et det vanskelig å komme gjennom nå, sier han.

De fleste som tar kontakt er mennesker som jobber i hotell og på serveringssteder. Dessuten noen fra ulike bedrifter som ikke har nok varer til å holde produksjonen sin oppe.

– Hvis ikke det kommer noen lettelser fra myndighetene sin side etter påsken, så er jeg redd for at bilbransjen også følger etter siden de begynner å mangle varer nå, sier Molin.

[email protected]