Hjem Nyheter Flere ut på sykkel – fra ord til handling

Flere ut på sykkel – fra ord til handling

Lokallagets styre, med Lotte Frost i spissen, har bred sykkelerfaring og -kompetanse – både som hverdagssyklister, mosjonister og aktive. 

– Vi har det moro på to hjul, lyder det samstemt fra styret i det som er Syklistenes Landsforenings 16. lokallag.

Styrets folk

I styret har Frost med seg Jon Erik Ludvigsen, Ingunn Elisabeth Nilsen og Tom Atle Bordevik som styremedlemmer og Øyvind Mørk er varamedlem. 

– Det er en fantastisk engasjert gjeng som var samlet til stiftelse av laget. Vi gleder oss alle til å komme i gang og bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Vi ønsker å møte syklistene der de er, slik at vi kan være deres stemme videre. Vårt ønske er å synliggjøre alle fordelene med å sykle, og vi ønsker å bidra til at kommunene oppnår deres ambisiøse mål knyttet til sykkel. Med et godt samarbeid med alle parter skal vi få flere ut på sykkel og bidra til arbeidet med bærekraftsmålene, sier styrelederen. Oppgavene vi vil konsentrere seg om, skal bidra til å få flere til å velge sykkel som transportmiddel.

Nytt storfylke

Drammen, Lier og Asker er alle sterke kommuner i det nye storfylket Viken. 

– Sammen vil vi kunne fronte viktige saker for syklistene våre i de rette foraene. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for kommunene og Viken og sammen utvikle gode fremtidsrettede løsninger, påpeker Frost.

Hun viser til at et av ni prioriterte områder i Nasjonal transportplan 2018–2029 er satsing på samordnet areal- og transportplanlegging, kollektivtrafikk og sykkelekspressveger i de større byområdene for å nå nullvekstmålet, og for å bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre luftkvalitet.

– Kommunene har også mål knyttet til dette, men tiltakene som skal gjøre det enklere og mer attraktivt å bruke sykkel, tar det litt lengre tid å få på plass, sier Hofstad. Ett av målene til lokallaget vårt er nettopp å bidra med økt fokus på hverdagssyklisten, sier styremedlem Bordevik, det skaper mer plass på veiene 

– Å bevege seg i friluft, gjør noe med deg, man får helt andre sanseinntrykk og man veksler blikk med flere mennesker enn man gjør inni en bil. Sykling er bra for kroppen og i et folkehelseperspektiv gir sykkelsatsning mye igjen for pengene. Og sist men ikke minst så blir man i godt humør og får god samvittighet på kjøpet! smiler Hofstad. Nå er min jobb gjort, laget er stiftet. Jeg gleder meg til å få gode innspill til sykling i Drammen, Lier og Asker fremover, avslutter Hofstad.

[email protected]

Syklistenes Landsforening 

  • Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. 
  • SLF er en ideell, uavhengig, medlemsbasert forening for hverdagssyklistene som arbeider mot og med myndighetene for bedre sykkeltilrettelegging i Norge. I dag har vi rundt 10.000 medlemmer over hele landet samt 16 lokallag.
  • Foreningens fremste mål er at flere skal velge sykkelen som transportmiddel.
SYKKELPOLITISK PLATTFORM FOR SYKLISTENES LANDSFORENING 
Nettside: https://syklistene.no