Hjem Nyheter Flest drammensere reiser til Oslo for å jobbe

Flest drammensere reiser til Oslo for å jobbe

Oslo topper lista over Drammenspendlere foran Lier.

Brorparten arbeider naturlig nok i hjemkommunen sin, men listen over pendlerkommuner er lang. Selvsagt er det nabokommuner og storbyer som topper listene, men det pendles også til helt andre kanter av landet. Det er folk fra Drammen som reiser til Bergen, Trondheim og Nord-Norge. Likevel, det er Oslo kommune som topper listen over hvor arbeidere fra Drammen pendler til. Så mange som 4.839 personer reiser hit for å tjene til sitt daglige brød. Det er 29 prosent av alle pendlere fra Drammen. Deretter følger Lier kommune med 2.967 personer. Tredjeplassen innehas av Bærum kommune med 1.572 arbeidere fra Drammen, mens Asker er hakk i hæl.

Antall pendlere 
Det er nesten én million personer i Norge, som bor i én kommune, og har arbeidsplass med adresse i en annen kommune. Nærmere bestemt snakker vi om 959.400 personer, som er mer enn hver tredje arbeidstaker i dette landet.

Tabellene, som gjelder ved årets inngang, viser at det er 16.452 personer bosatt i Drammen som pendler til en annen kommune for å tjene til livets opphold. Det betyr at nesten 49 prosent av de sysselsatte er pendlere, noe som igjen forteller at Drammen er en klart større pendlerkommune enn det som er «normalt». 

Det er naturlig nok hjemkommunen som også er arbeidskommune for de fleste arbeiderne fra Drammen. SSB-tallene viser at det er 17.480 personer bosatt i Drammen som jobber innenfor kommunegrensen. Det utgjør 51,5 prosent av alle som er sysselsatte. 

Hjemmekontor
Pendlerne i denne statistikken trenger ikke være personer som pendler hver eneste dag. SSB poengterer at det like gjerne kan være ukependlere og folk som bare har deler av arbeidet sitt i kommunene på listen. Eller at man jobber helt eller delvis hjemmefra i en bedrift med adresse i en annen kommune. Dette er en svakhet i statistikken, som noen steder medfører at pendling inn til storbyer blir overvurdert.

 

Hit pendler de som bor i Drammen:

Drammen        17480
Oslo                    4839
Lier                     2967
Bærum               1572
Asker                  1524
Nedre Eiker       1184
Kongsberg           552
Røyken                 551
Øvre Eiker           522
Sande                   209
Tønsberg             203
Svelvik                 168
Modum                148
Ullensaker           128
Skedsmo              120
Sandefjord           106
Bergen                  104
Trondheim          100
Horten                   96
Hurum                   90
Holmestrand         81
Lørenskog              69
Larvik                     64
Stavanger               62