PANT: Gløgg på plastflasker har hatt pant siden 2001, men andelen som pantes stiger bare sakte. Infinitum

Pantere glemmer gløggen

Skrevet av RED
23.12.2019 08:30 - OPPDATERT 24.12.2019 13:50

9 av 10 plastflasker og drikkevarebokser kommer i retur. Det betyr at over én milliard enheter gjenvinnes til nye flasker, plastprodukter og nye bokser i løpet av et år. Men gløgg-drikkerne er ikke like flinke.

Hvert år selges det rundt 800 000 gløggflasker, men kun 6 av 10 av disse blir pantet. Det betyr at 300 000 gløggflasker ikke blir resirkulert.

Det viser tall fra panteselskapet Infinitum. Gløgg på plastflasker har hatt pant siden 2001, men andelen som pantes stiger sakte. Det plasserer gløggen i en gruppe sammen med en rekke saftflasker og smoothieflasker, som også har lav panteandel.

Infinitum

Ser annerledes ut
– Dette er flasker som ser litt annerledes ut enn de vanlige flaskene. Det kan være at flere ikke vet at det er pant på disse, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Høsten 2018 økte pantesatsene fra 1 til 2 kroner for emballasje med inntil en halv liter, og fra 2,5 til 3 kroner for større drikkevareemballasje.

– De økte pantesatsene har hatt ønsket effekt og gitt økt retur. Infinitum jobber for at alle flasker og bokser blir pantet. Ellers går vi glipp av verdifulle ressurser som kan brukes på nytt. Denne julen håper vi at også gløggflaskene kommer seg trygt hjem til panteautomaten, sier Varberg.

3500 flasker med pantemerke
Hele 8 971 tonn aluminium og 22 050 tonn plast ble resirkulert i 2018. Totalt finnes det rundt 3500 gjenvinningsflasker og over 2500 drikkevarebokser med pantemerke.

– Pantemerket er en garanti for at flasker og bokser blir resirkulert. Pantemerket finnes på flere produkter enn mange nok er klar over, sier Randi Haavik Varberg.

[email protected]

[annonse]