Hjem Nyheter Flomfare – fra oransje til grønn nivå

Flomfare – fra oransje til grønn nivå

Flomvarsel har kommet til grønt nivå, det vil si at det er ikke meldt om flom de tre

neste dagene, sier Elise Trondsen vakthavende hydrolog ved flomvarslingstjenesten i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tidligere har NVE meldt at det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom mange steder i landet.

Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men NVEs beregninger viser at denne sannsynligheten er liten.

Avhengig av været 

Størrelsen på vårflommen og når det kommer er avhengig av været. Mest sannsynlig

Drammens elva ryddes opp fortløpende.

start på vårflomperioden i de større vassdragene er fra slutten av april i Sør-Norge, og fra midten av mai i Nord-Norge.

Men nå meldes det om ingen flomfare de nærmeste dagene.

Dette er jo helt avhengig av været, sier vakthavende hydrolog.

Snømengdene er det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom. På landsbasis er 2020 det mest snørike året siden 2000, så langt.

Hvis snøen smelter fint har vi ikke noe frykte. Men kommer det en del regn etter hvert og i kombinasjon med varmt vær kan det skape stor flom, sier hun.