Hjem Nyheter Folks mentale fengsel og relasjonene

Folks mentale fengsel og relasjonene

Marco Elsafadi mener det er lurt å døpe om komfortsonen til det mentale fengsel. Ved å bryte ut må vi tørre å stå i ubehaget dette valget medfører.

–Alle nye valg er ubehagelige, selv om de både er gode og kloke. Ubehaget kommer av at vi mister litt kontrollen og ikke kjenner utfallet. Ting vi er vant til skaper trygghet fordi det er forutsigbart. For å bryte komfortsonen må vi bryte mønster og vaner, sier Marco Elsafadi.

Kommunikasjons kode

I 25 år har Marco Elsafadi (43) jobbet med sårbar ungdom. Sist uke delte han sine erfaringer – og hvordan relasjoner påvirker oss.

Det var jobben som ufaglært i skolevesenet som gjorde Marco Elsafadi nysgjerrig på de sinte, sårbare og frustrerte guttene. Det første skoleåret lærte han en kommunikasjonsform som gjorde at han kom inn under huden på disse guttene. Og fikk dermed innblikk i hva som lå bak deres til tider utagerende reaksjonsmønster.

–Allerede første året som lærervikar lærte jeg denne kommunikasjonsregelen: – Vi lytter bedre til mennesker vi liker. Og i min jobb med ungdom er det viktig å overbevise dem om at jeg liker og bryr meg om dem, forteller han.

Relasjonsbegrepet

Relasjoner er bånd vi etablerer til andre mennesker: Hvis vi opplever sterk avvisning, eller annen form for nederlag i de viktigste relasjonene, så kan det prege måten vi forholder oss til relasjoner på i mange år, om ikke hele livet. Derfor beskriver Marco Elsafadi relasjon som det fineste og vanskeligste han vet om.

–Vi er avhengig av å føle oss knyttet til andre helt fra vi er født, likevel er det mange som får en uheldig start, oftest fordi foreldre ikke evner å ta godt nok vare på barna sine. Det kan igjen ha sammenheng med at de selv opplevde mye motgang og dermed har utviklet sårbarhet som kan gå i generasjoner, forteller han.

Relasjonen til seg selv er den viktigste relasjonen å være oppmerksom på, påpeker Elsafadi.

–Hvis jeg utvikler et anstrengt forhold til meg selv, så går det utover min livskvalitet. Det vil skape et filter av negative tanker som vil farge mitt syn på relasjonene rundt meg. Hvis jeg får et godt forhold til meg selv, vil det nødvendigvis prege min relasjon til andre på en positiv måte, og jeg vil også bli en positiv ressurs for andre.

Snakketid 

I tiden som relasjonshøvding har Marco Elsafadi funnet ut at det er viktig å etablere gode rutiner i fredstid, og ikke vente til krisen inntreffer, og har en rekke redskaper han deler med foreldre som ser sitt barn slite, men som føler at de ikke alltid strekker til.

–Foreldre bør ta seg god tid til å snakke med barna og lytte til hva de sier – og hva de unnlater å si. Da er det nødvendig med jevnlige og tilrettelagte samtaler, sier Elsafadi og anbefaler foreldre å lage en fast samtale – en til en – eksempelvis 15 minutter hver søndag.

–Dette bør forhåndsavtales som et møte, og man bør sitte uforstyrret fra andre. Regelen bør være at barna bestemmer tema og innhold, mens forelderen stiller oppfølgingsspørsmål, forteller han.

Hensikten med det faste møtet er ifølge Elsafadi å gi barna «snakketrening» og unik tid.

–Dette er viktigere å etablere hvis man har flere barn, og da bør hver pode få hvert sitt faste ukentlige møte. De første ukene kan tematikken være noe overfladisk, men når barn blir vant til dette, vil de komme bedre og bedre forberedt. Da vil de også tørre å gå inn på de store bekymringene, sier Elsafadi.

Guttas Campus

De siste årene har Marco Elsafadi vært medarrangør av Guttas Campus i Oslo. Et sommerskoletilbud til 50 gutter som er ferdig med 9. klasse – som alle sliter med skolemotivasjon.

– Vi drar ikke bare på sommerskole. Etter endt sommerskole følger vi opp deltakerne i halvannet år slik at vi sikrer en god overgang til videregående skole. Og i 2020 utvider vi også til Bergen, forteller han og referer til å lese mer på www.guttascampus.no.

En bedre hverdag

For å få det bedre med seg selv og sitt tankemønster, er et råd å være oppmerksom på hvilke tanker som preger hverdagen, ifølge Marco Elsafadi.

–Takknemmelighet utløser glede, sier han og forteller at han starter dagene med å være takknemlig for sine tre friske og flotte barn.

–Når jeg vekker dem så er det alltid med stor glede i hjertet og med masse fysisk nærhet.

Gjennom dagen minner han seg selv på å være takknemlig for mange ting som det er fort gjort å ta for gitt.

–Det er lett å gå glipp av gleden. For hjernen er en muskel som trenes gjennom tanker. De tankene vi tenker oftest blir vi gode til å tenke på autopilot. Da er det lurt å utnytte det ved å etablere de gode og sunne tankene, oppfordrer Marco Elsafadi.

PS: Arrangementet på Arontunet var i regi av Fagforbundet Drammen.

[email protected]  

FAKTA: Marco Elsafadi

  • Marco Elsafadi er født 6.desember 1976 i en FN-leir i Libanon og var flyktning som 12-åring før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge i 1987. Som basketballspiller har han gjort seg bemerket i eliteserien og 12 år på det norske basketball landslaget.
  • I 2002 stiftet han organisasjonen «New Page» som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilte ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. Organisasjonen han stiftet er viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.
  • For ti år siden forandret livet til Marco Elsafadi seg dramatisk. Han ble rammet av en nervesykdom som førte til at han måtte sitte i rullestol. Gjennom knallhard trening, en god porsjon viljestyrke og en positiv innstilling klarte han å kjempe seg ut av rullestolen igjen.
  • I høst var Marco Elsafadi programleder i TV2-serien «Brente minner». I 2014 vant han Mesternes Mester på NRK.
(KILDE: ATHENAS)