Hjem Nyheter Fontenehusene er av landets største på lavterskeltilbud

Fontenehusene er av landets største på lavterskeltilbud

Det finnes i dag 14 Fontenehus spredt over hele landet. Ytterligere seks er innvilget av helsedirektoratet og er nå under etablering. Den brede politiske støtten er sterkt medvirkende til utbredelsen av den veletablerte fontenehusmodellen.

Foruten i Drammen finnes det Fontenehus i Tromsø, Harstad, Trondheim, Gjøvik, Hønefoss, Rygge, Bergen, Kongsberg, Stavanger, Asker, Bærum og to i Oslo (Oslo øst og Oslo sentrum). De seks som er under etablering ligger i Fredrikstad, Senja, Ullensaker, Nordre Follo, Frogn, og ytterligere ett i Oslo (Oslo sør).

Gratis tilbud

Fremdeles er fontenehusene ukjent i befolkningen, men anerkjent hos fagpersoner, NAV, politikere og helsevesenet.

Tilbudet er gratis, frivillig og uten tidsbegrensning for medlemmene. Har trenger man verken henvisning eller å fylle ut lange skjemaer for å bli medlem. Her er nemlig ingen brukere, klienter eller pasienter, men helt bevisst kalt medlemmer for å motvirke stigmatisering og passivisering av mennesker.

Bred politisk støtte

Hva den store fremveksten av fontenehus over hele landet skyldes oppsummeres greit av Oslo-ordfører og SV-politiker Marianne Borgen:

– Vi trenger Fontenehus i Norge fordi hjelpeapparatet er altfor oppsplittet. Systemet med BUP, DPS, NAV o.l. gjør at mange føler seg som kasteballer i et system som egentlig skulle vært til hjelp. I tillegg er det få som har et sted å gå når de formelt er regnet som ferdig behandlet. Det er dette tomrommet mellom behandling og arbeid eller studier Fontenehus fyller, og det gjøres på en fantastisk god, varm og inkluderende måte.

Arbeid er et gode som gir status, identitet, tilhørighet, inntekt og bedre helse.  Også for psykisk syke. Dette vet også statsminister Erna Solberg, som i forbindelse med 20 årsjubileumet uttalte at hun var imponert over hvordan man løfter frem folks styrker og evner, fremfor bare å snakke om sykdom.

«Sammen er dere med på å endre den enkeltes oppfatning av seg selv. Og dere bidrar til at samfunnet rundt ser med nye øyne på mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblemer», skrev Solberg i jubileumsmagasinet.

Fontenehusene har drøyt 3.550 aktive medlemmer.

[email protected]