Hjem Nyheter Forbereder massevaksinering i Drammen

Forbereder massevaksinering i Drammen

Kronikere med nevrologiske sykdommer, diabetes, alvorlig overvekt, hjerte- og lungesyke vil sammen med pasienter over fylte 65 år og gravide få tilbud om å ta årets influensavaksine ved sitt fastlegekontor, eller ved kampanjedagene til kommunen. Det bekrefter smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune til Byavisa Drammen.

– Kommunen vil også sørge for at helsepersonellet, beboere ved bo- og servicesenter og institusjoner får tilbud om influensavaksine, sier Einar Sagberg.

Kampanjedager

Ifølge Sagberg er det begrenset antall influensavaksiner på internasjonalt nivå. I Norge har myndighetene kjøpt inn 1,2 millioner doser av årets influensavaksine for å kunne vaksinere risikopasienter.

– Innkjøpet dekker omtrent 75 prosent av landets risikopasienter. Noe som utgjør en større andel enn det man har klart å vaksinere tidligere år. På hvilken måte de resterende vaksinene skal fordels på øvrige som ønsker å ta vaksinen er ventet de nærmeste dagene fra Folkehelseinstituttet (FHI), forklarer smittevernoverlegen.

For å kunne håndtere en større pågang fra innbyggerne er Drammen kommune i gang med å rigge alternative lokaler.

– Vi planlegger kampanjedager for å dekke etterspørselen. Hvilke lokaliteter vi kommer til å benytte for å sikre god avstand og smittevern er ennå ikke avklart, informerer Sagberg, og forteller at det er opp til hvert enkelt legesenter om hvordan de vil organisere vaksineringen av sine risikopasienter.

– Vi vil komme med råd om hvordan fastlegekontoret på best mulig måte kan gjennomføre vaksineringen på en smittevernvennlig måte.

God kunnskap

Smittevernlegen i Drammen kommune mener at Norge internt har omfattende kunnskap om dagens smittevernsituasjon i forhold til korona pandemien.

–Vi følger vår situasjon tett. Og alt av smitte etter sommeren har vi hatt god kontroll på, sier han og henviser til at innbyggere som har testet positivt på korona i høst har vært utenlands, eller blitt smittet utenfor kommunen.

–En lokal smittesituasjon kan fort forandre seg. Det er flere eksempler på. Så vi er rigget for å håndtere et eventuelt lokalt smitteutbrudd.

Spår ny smittetopp 

– Per i dag sier prognosen at vi vil nå en ny smittetopp ved nyttårstider. Men det er knyttet stor usikkerhet til prognoseberegningene, da dette er en situasjon vi ikke har vært i tidligere, sier han.

Smittevernoverlegen sier at myndighetene foreløpig ikke kan si noe om den samlede effekten av tiltakene som er satt inn.

– Den samlede effekten vil gjenspeile hvor stor en ny smittebølge vil bli. Og kommer Drammen i en situasjon med lokalt utbrudd vil det få de samme konsekvensene som det vi har sett i Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad.

For å få en minst mulig sesong influensa sirkulerende i samfunnet i tillegg til en pågående pandemi håper smittevernoverlegen at flest mulig tar årets influensavaksine.

– Influensasmitte skjer på samme måte som koronaviruset, og vi håper at tiltakene som allerede er satt inn mot korona vil være med på å begrense en kraftig influensasesong i år, opplyser Einar Sagberg.

[email protected]