Hjem Nyheter Foreslår endringer, men hytteforbudet videreføres

Foreslår endringer, men hytteforbudet videreføres

Norge står midt i en koronakrise, og Norsk Hyttelag er tydelige på at de støtter den strenge forskriften som ble vedtatt den 20. mars. Generalsekretær Audun Bringsvor understreker hvor viktig det er at alle respekterer myndighetenes påbud og anbefalinger, selv om de skulle være uenige. – Likevel er det slik at en så inngripende forskrift ikke skal gjelde lenger enn høyst nødvendig, sier Bringsvor, og det må hele tiden vurderes om formålene kan oppnås på en mindre inngripende måte.

Nå mener organisasjonen at de har funnet en løsning på nettopp dette. – Ingen tar skade av at friske folk reiser på hytta, forklarer Bringsvor, men det forutsetter at de faktisk er friske når de reiser, og at de returnerer hjem umiddelbart om de merker symptomer på forkjølelse, influensa eller andre sykdommer. Derfor foreslår Norsk Hyttelag også at det skal være helårs adkomst til hytta og at det alltid skal være både et transportmiddel og en sjåfør tilgjengelig under hele oppholdet.

For å redusere risikoen for smitte anbefaler Norsk Hyttelag at alle som oppholder seg på hytta skal være fra samme husstand. – Det bør ikke være tillatt å samle storfamilien på hytta med risiko for smitte mellom familie fra ulike deler av landet, forklarer Bringsvor. Det foreslås også at alle innkjøp for hele oppholdet skal være gjort på forhånd, og at transporten til og fra hytta skal skje direkte og uten stopp underveis.

Det er god plass i skiløypene mange steder og lett å holde forskriftsmessig avstand. Foto: Audun Bringsvor

Maksimalt 6 døgn

Det mest overraskende forslaget er kanskje at det ikke skal være lov å oppholde seg på hytta i mer enn 6 døgn. Ifølge Bringsvor vil forslaget redusere belastningen på hyttekommunene ved å fordele trafikken gjennom påsken. – Slik unngår vi at alle er på hytta samtidig, og vi reduserer også risikoen for lange bilkøer til og fra, sier han. En annen grunn til en slik begrensning er at den effektivt reduserer behovet for suppleringshandel på butikken i løpet av oppholdet.

Helsevesenet i kommunene trenger ikke frykte stor pågang av forkjølelser og lignende, siden det er et klart påbud om å reise hjem uansett sykdomstegn. Alvorlige skader og akutt sykdom må likevel behandles lokalt, og dermed kan det være behov for et forbud mot aktiviteter som gir økt risiko for personskade. – Det kan dreie seg om krevende toppturer, kiting eller hogging av trær, forklarer Bringsvor.

Viktig for folkehelsen

Det er viktig å få spredningen av korona-viruset under kontroll, og det er viktig å skjerme helsevesenet i kommunene så godt som mulig. Men vi kan ikke glemme alle andre helseutfordringer av den grunn. Vi vet at «brakkesyke» kan være skadelig, og det er mange som ikke har godt av å være isolert over lang tid. – Det er mye folkehelse i en tur på hytta, slår Bringsvor fast.

I går gikk også overlege og smittevernekspert Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet ut og bekreftet at det kan være bedre at folk reiser på hytta enn å «klumpe seg sammen» i byene. Tidligere har Aavitsland også uttrykt forståelse for en rådgiver ved WHO som uttaler at «hytteforbudet er bare tull».

I et mye delt innlegg i Aftenposten skriver Pål Hermansen at tiltak må være målrettede og logiske om de skal få oppslutning i befolkningen.

Avgjørelse før påske

Tror du at hyttefolket får tilgang til hyttene sine igjen før påske?

– Jeg tror helseminister Bent Høie må treffe en vanskelig avgjørelse i god tid før 3. april, sier Bringsvor.

– Jeg tror forskriften kan bli opphevet, slik at det blir fritt frem, men det er noe mer sannsynlig at det vil komme en mindre inngripende regulering. Da kan vårt forslag være et godt utgangspunkt. Men dette vil naturligvis bli diskutert med eksperter på området i tiden fremover, og det er statsråden som har det siste ordet.

– Uansett hva statsråden bestemmer, håper jeg at alle vil respektere vedtaket, sier Bringsvor bestemt. 

[email protected]