Høsten er tid for både vanlig forkjølelser og influensa. Les FHIs råd om hvordan man bør opptre. Foto: Envato Elements

Er du usikker på om du er smittet - følg disse rådene

Skrevet av RED
09.09.2020 09:20 - OPPDATERT 16.09.2020 10:53

Høsten er her og med den også forkjølelse. Hos noen kommer influensaen på besøk. Men hva gjør vi i disse koronatider? Hva er forkjølelse eller influensa, og hva er korona? Her er noen gode råd.

Ifølge Folkehelseinstituttets nettsider anbefales det at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer uten kjent årsak, testes for koronasmitte og holder seg hjemme til de har fått svar på prøven. Ved negativ koronatest kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, og dette gjelder selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Smittevernmiljøet i Drammen kommune får jevnlig spørsmål fra innbyggere som har hatt luftveissymptomer om hvor lenge de må holde seg hjemme og når det er mulig å gå tilbake på jobb. Kommunen anbefaler på nettsidene sine å forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger og bruke flytskjemaet (se nedenfor) som FHI har utarbeidet. Dette gir gode råd om en stegvis tilnærming dersom man får luftveissymtomer. 

Illustrasjon: FHI

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du ellers lese mer om de typiske symptomene ved covid-19, forkjølelse og allergi og hvordan man bør opptre ved mistanke om koronavirus, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/ 

Kunnskapen som Folkehelseinstituttet har om koronaviruset så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og at man raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. 

[email protected]