Venninner Rawan Alzayegh (17) og Dania Eide (18) er blant de som deltar på årets konkurranse om å vinne konkurransen «Holbergprisen i skolen». Foto: Hina Aslam

Skoleelever forsker på integrering i Drammen

Skrevet av Hina Aslam
18.03.2020 10:26 - OPPDATERT 18.03.2020 19:35

Drammen videregående skole er blant 20 skoler som har blitt valgt ut for å delta i nasjonal forskningskonkurransen «Holbergprisen i skolen».

Hvert år deltar inntil 20 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere.

Viktig med integrering 

De fleste av elevene har valgt tema integrering.  30 prosent av elevene på skolen har flerkulturellbakgrunn.

Venninner Dania Eide (18), Rawan Alzayegh (17) og Dareen Nakhleh (17) har valgt å forske på tema integrering. 

Alle tre synes at det er et viktig tema som de ønsker å finne mer ut av. De er spesielt interessert i temaet, siden de selv har flerkulturell bakgrunn. 

Dareen har kommet litt lengre i prosessen enn Dania og Rawan og har en klar problemstilling som hun vil ha svar på.

– Hvordan er det å vokse opp med kulturer som kræsjer med det norske? I den forbindelse har jeg snakket med innvandrerforeldre og barna deres, sier hu. 

I følge Dareen så blir det ofte et dilemma for mange. 

Kommunikasjon er viktig 

På den ene siden har du foreldre som ønsker virkelig å beholde og lære bort kulturen sin til barna.  Og barna ønsker gjerne å finne et kompromiss. 

– Slik tror jeg skapes mange identitetskriser, sier Dareen. 

[annonse]
På spørsmålet om hvordan hun takler dette selv, svarer hun slik

– Hvem har sagt at jeg har taklet det? Det er en prosess som man er i ganske lenge, sier hun. 

Hun har tatt opp kamper mot foreldrene sine ofte.

Dareen Nakhleh (17)  elev ved Drammen videregåendeskole ønsker å vinne. Foto: Hina Aslam

– Noen ganger må du være litt rebell, jeg har kommet veldig langt med mine foreldre og de er mer forståelig nå, sier Dareen. 

Hun tar kampen for sine yngre søsken også forteller hun. 

– De har det mye lettere nå, og får lov til mer enn hun fikk lov til, sier hun. 

Hun råder både foreldre og barna til å snakke sammen.

– På Skoger var det veldig få som var karamell. Med karamell mener jeg med min hudfarge. Til tider var det vanskelig å komme inn på miljøet, men når jeg begynte på Galterud ungdomskole på Fjell, forandret ting seg helt, sier hun.

Dareen er oppvokst på Skoger med foreldre som har bakgrunnen sin fra Palestina.

– Jeg ble godt tatt imot og der var det etnisk norske som var i fåtall, men jeg kjente jo meg mye igjen i hu ene jenta som var etnisk norsk, sier hun.

Setter fokus på flyktninger 

Medskoleelev Dania Eide (18) og Rawan Alzayegh (17) er enig og forteller at integrering mellom ungdommer er mye bedre enn mellom de eldre generasjonene. 

– Etnisk norsk ungdom som sier «Wallahi», er jo samtidig både litt rart og søtt, sier Dania. 

Hun og Rawan har også valgt tema integrering, men ønsker mest å sette fokus på flukten.

– Vi har vært og intervjuet mange som går på introduksjonsprogrammet i byen, forteller Rawan. 

Hun er fortsatt preget av historiene til mange av dem hun intervjuet. 

– En av dem jeg snakket med mistet broren sin. Han fortalte at de var 35 stykker som flyktet sammen, men bare halvparten av de greide seg, sier hun. 

Det er viktig for jentene å fortelle denne historien. 

Jentene er litt stresset siden de har bare noen få dager igjen til prosjektet skal være ferdig. 

Ønsker å vinne 

Elevene får godt hjelp fra Nikolai Hegertun som jobber som stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo.

[annonse]
Nikolai Hegertun  jobber som stipendiat ved senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo. Han hjelper elevene som er med i konkurransen. Foto: Hina Aslam

 – Elevene her er kjempe flinke og ikke minst motiverte, forteller han.

 Det er andre gangen han har tatt turen fra Oslo for å hjelpe elevene.

– De er godt i gang. Min oppgave er å hjelpe dem metode og problemstillinger, sier han. 

De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det også ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene.

Lektor Karen Marie Mikkelsen, var blant en av de som meldte skolen inn i konkurransen. Foto: Hina Aslam

– Eneste kriteriene vi har sagt at det skal være er at elevene må ta utgangspunktet i Drammen. Hver sosiologiklasse har tatt for seg et overordnet tema knyttet til Drammen som internasjonal by. Innenfor rammene har elevene da valgt alt fra matpakke til integrering som, forteller lektor ved Drammen videregåendeskole, Karen Marie Mikkelsen.

Skolen har mange elever med innvandrerbakgrunn.

– Vi speiler befolkningen godt her i byen, forteller rektor Kristine Novak ved Drammen videregående skole.

Rektor Kristine Novak ved Drammen videregåendeskole forteller at de offentliggjør tre lokale vinnere fredag den 20 mars. Foto: Hina Aslam

Ifølge Mikkelsen er prosjektet med på å bygge bro mellom videregående skole og høyere utdanning.

Alle tre deltakerne sier at det hadde vært gøy å vinne, men at det er ikke det som er fokuset.

– Men selvfølgelig så hadde det ikke gjort noe og få en gratis tur til Bergen eller vunnet noen ekstra penger, sier Dareen og smiler. 

[email protected]