Hjem Nyheter Forsket på innvandrermenn og likestilling

Forsket på innvandrermenn og likestilling

Tre bidrag fra Drammen videregående skole er sendt til den nasjonale konkurransen ”Holbergprisen i skolen” som er en nasjonal årlig forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

De tre er Ezra Mae Saropdas (17), Paulina Pater (17) og Rfqa Ayman (17). Alle er elever ved Drammen videregående skole.

Jentene er utrolig glad for at deres bidrag ble sendt videre i konkurransen.

–  Jeg føler at vi har allerede vunnet, sier Ezra.

– Det har vært veldig gøy å jobbe med denne oppgaven, legger Rfqa til. Juryen sin begrunnelse var at bidraget viser god faglig forståelse.

De startet å diskutere tema og oppdaget fordommer mot innvandrermenns syn på likestilling. Og merket fort at det var en slags enighet i gruppa om at de fleste innvandrermenn har et negativt syn på likestilling, og slik bestemte de å sette fordommer på plass.

Dermed begynte de tre å forske på hva slags meninger guttene på skolen har om likestilling, og hvor deres meninger stammer fra.

– Vi satt skillet mellom gutter med innvandrerbakgrunn og etniske norske gutter, for å sammenligne meningene deres og finne ut om innvandrergutter faktisk har et mer negativt syn på likestilling, sier Paulina.

Under prosessen prøvde de å finne forskning eller noe statistikk på innvandrergutters holdninger, men de fant ingenting som skapte en stor interesse hos dem.

De følte nå at de hadde et ansvar om å forske på saken og finne ut om fordommene stemte står det på jentenes forord på bidraget.

–Vi ønsker å forske på dette fordi vi mener at vi har utviklet en stereotypi om at mannlige innvandrere er negativt innstilte til likestilling, og at disse verdiene blir ført videre til deres sønner. Dermed er vi på utkikk etter å finne ut om vår stereotypiske oppfatning stemmer, samt å utfordre vårt syn og våre meninger rundt dette tema, står det i prosjektet deres.

Egne fordommer

Resultatene fra gruppene tyder på at forskjellige kulturer eller samfunn kan definere begrepet likestilling ulikt. I mange norske hjem er begrepet basert på lik arbeidsfordeling, og utslettelse av alle forskjeller.

Mens andre kulturer heller vil vektlegge forskjellene, og likevel gi samme verdi til de ulike oppgavene. Det er dermed viktig å påpeke at selv om det utenlandske hjemmet har en annen form for kjønnsroller enn det norske, betyr det ikke på at disse hjemmene oppleves som mindre likestilt, slik guttene fra gruppe B også understreker.

Hvis man vokser opp i et hjem der kvinner lager maten og menn gjør lønnsarbeidet, betyr det ikke at kjønnene ikke kan bli oppfattet som likeverdige.

Lov å være forskjellig

I Norge er vi veldig fokusert på at alle skal være like, og kanskje det hindrer oss fra å se på likeverd som like relevant? Selvfølgelig er det utrolig viktig at alle skal få lov til det de selv vil i livet, uansett kjønn, men burde vi ha så mange fordommer mot kulturer der kjønnsrollene er litt annerledes enn i det moderne Norge?

De håper deres forskning kan bidra til å bryte noen fordommer mot innvandrere.

– Vi må ha færre fordommer og stereotypier om hverandre, og da kan vi lettere bli kjent på tvers av kulturer og å bli et fellesskap. Samtidig gjelder jo dette i hele Drammen og til og med Norge. Vi er et flerkulturelt samfunn, og vi må bygge både på våre forskjeller og på våre likheter, fordi det er det som gjør oss sterkere, er jentene enige om.

[email protected]