Hjem Nyheter Fortsatt nedgang i kirkens julebesøk

Fortsatt nedgang i kirkens julebesøk

Uansett hvordan utviklingen har vært, julaften er den suverent mest besøkte dagen for kirkene i Norge. Om lag én av ti går i kirken på den store dagen her til lands. 

Utviklingen i Drammen
I hele landet var det drøye 537.000 gjester i julegudstjenestene i fjor. Dette er nesten 23.000 færre enn året før, en nedgang på drøye fire prosent.

Oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det også har vært nedgang i Drammen. Julegudstjenestene i fjor endte med et besøkstall på 4.824 her, noe som er 593 færre enn året før og utgjør en reduksjon på nesten elleve prosent.

En skal være litt forsiktig med prosentregning når verdiene er såpass lave, men det gir oss likevel en slags pekepinn på hvordan situasjonen er her lokalt.

Viktig å ivareta
– Det er viktig for fellesskapet er at vi på fellesarenaene og i det offentlige rom løfter og tar vare på norske tradisjoner. Derfor er jeg opptatt av at vi holder i hevd tradisjoner med julegudstjeneste og andre julemarkeringer, påpeker Kjell I. Ropstad, leder i KrF, i et debattinnlegg i Vårt Land, om hvordan julen står i Norge i 2019. 

– Noen mener at vi må fjerne deler av vår kultur som kan virke ekskluderende. Det er jeg helt uenig i, jeg mener at nettopp når samfunnet blir mer mangfoldig blir det viktigere å holde fast ved våre røtter, sier Ropstad.

Utviklingen i Buskerud
De aller fleste fylkene har tilbakegang. Aller størst nedgang har Nordland, der nedgangen er på hele 9,6 prosent bare det siste året. Også Vestfold (-7,8 prosent) og Akershus (-6,8 prosent) har stor nedgang. Så er det to fylker som faktisk kan notere pluss i margen, og det er Aust-Agder (opp 1,9 prosent) og Troms (1,1 prosent). 

I Buskerud har det vært en nedgang på over fem prosent. Ellers kan vi fra fylkeslisten nevne at Ringerike kommune har hatt størst nedgang, med 30 prosent reduksjon. Så nevner vi selvsagt også at Hole kommune kan skilte med en økning på 112 prosent fra 2017 til 2018. 

Det fremkommer ikke hos SSB hva slike endringer kan skyldes, men mange steder har det vært ulikt antall julegudstjenester fra det ene året til det andre. Noen steder er det også åpnet nye kirker, som ofte gir en effekt.

 

Besøkende i kirken på julaften

2018, utvikling fra året før. Kilde: SSB

Antall           Utv.             Utv (%)

Drammen    4824  -593   -10,9
Nedre Eiker  1106  -38     -3,3
Øvre Eiker    1351  64       5,0
Lier     2101  69       3,4
Hole   1402  742     112,4
Flesberg        310     75       31,9
Ål        1206  216     21,8
Røyken          1670  260    18,4
Hemsedal     1307  112    9,4
Rollag 360    20       5,9
Sigdal 1170  50       4,5
Lier     2101  69       3,4
Nore og Uvdal         689    8         1,2
Nes     964    -5        -0,5
Flå      256    -10      -3,8
Gol     690    -29      -4,0
Hurum          663     -30     -4,3
Modum        1368  -166   -10,8
Hol     2000  -430   -17,7
Kongsberg   2500  -775   -23,7
Krødsherad 548     -232   -29,7
Ringerike      2108  -924   -30,5

Norge            537027         -22780          -4,1