Hjem Nyheter Omregistreringsavgift også for elbil

Omregistreringsavgift også for elbil

Når det fortsatt lønner seg med elbil når strømprisene er rekordhøye, lønner det seg enda mer når strømprisene blir mer normale igjen. (Foto: NAF)

Fra og med 1. mai må det betales omregistreringsavgift på inntil 1.670 kroner ved eierskifte for elbil. Avgiften er vedtatt i statsbudsjettet for 2022.

Stortinget vedtok i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022 at det skulle innføres omregistreringsavgift på person-, vare- og lastebiler mv. som kun benytter elektrisitet til fremdrift, med en sats på 25% av satsen for øvrige personbiler.

Avgiften trådte ikke i kraft fra 1. januar i år, fordi endringene i avgiften måtte avklares med EFTA’s overvåkingsorgan ESA. ESA har nå gitt sin godkjenning, og Finansdepartementet har besluttet at avgiften skal innføres fra og med 1. mai.

De digitale selvbetjeningssystemene for betaling av omregistreringsavgift vil bli oppdatert med de nye satsene fra samme dato:

RegistreringsårBeløp kr
2022 – 20191670
2018 – 20111009
2010 og eldre432

For mer informasjon om omregistreringsavgiften se Omregistrering (eierskifte) – Skatteetaten