Hjem Meninger Frivillig skogvern i Drammensmarka

Frivillig skogvern i Drammensmarka

Frivillig skogvern er en ordning der skogeier selv tilbyr skogareal til vern. Dersom området har natur- og miljøkvaliteter som tilsier vern  og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat.

Vi mener Drammen kommune, som nå er en betydelig skogeier i Drammensmarka, burde benytte seg av denne muligheten. NORSKOG, som er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet, har allerede henvendt seg til kommunen om dette.

Skogeier, i dette tilfelle kommunen, får kostnadsfri bistand fra skogeierorganisasjonene gjennom hele verneprosessen. Altså en vinn-vinn situasjon for en kommune med presset økonomi. Det er ingen kostnader for kommunen om skogen blir vernet eller ikke, og det blir penger rett inn i kommunekassa om området blir vernet.

I første omgang tenker vi på skogområdet på Skimtheia, Tverråsen og ned til Løken pluss gammelskogen under stupene langs Tverråsen og furuområdene sørover mot Kjøsterudsetra.

Fremtidsdrømmen hadde imidlertid vært et stort naturreservat som strekker seg fra stupene under Storsteinsfjell i Lier og helt vest til Solbergvarden, Lokkeråsen og Tretjernsåsen i tidligere Nedre Eiker kommune.

Andre steder i landet har både private og offentlige grunneiere gått sammen for å få vernet et større, sammenhengende område, så hvorfor ikke i selve ”indrefileten” i Drammensmarka?

Jakt, fiske, løypepreparering og øvrig friluftsliv kan drives som i dag, men dette praktfulle naturområdet vil være sikret mot inngrep i generasjoner framover. Tar Drammens politikere opp hansken? 

Med naturvennlig hilsen

Tom Helgesen og Simen Filseth i Drammensmarkas venner og Astrid Liv Busengdal og Anne Foss fra Naturvernforbundet i Drammen.