Hjem Nyheter Fra aske til nytt teater – les historien

Fra aske til nytt teater – les historien

Vegar Foss Andersen Drammens teater

Drammen har rike tradisjoner innen teater. Allerede i 1770-årene hadde byen et dramatisk selskap. Senere et teaterhus på Grønland, Smittestrøm og i Børsen. Og nå teateret på Gamle Kirkeplass.

Drammenserne var tidlig teaterinteresserte. Det Dramatiske selskabet som spilte teater til hygge og glede for seg selv tidlig på 1770-tallet, er det nest eldste teaterselskapet i Norge. Det er bare Christianina som er eldre enn Det Dramatiske selskab i vår egen by.

Det ble bygget et nytt teater som lå på Grønland i et rønneaktig hus og i utkanten av sentrum. Senere ble et praktfullt teater på 360 kvadratmeter over to etasjer oppført på Smittestrøm. Dette var et moderne teater og ble regnet like godt som det i Kristianina. Frem til 1826 var Det Dramatiske selskab alene om å spille i teateret. For første gang fikk en profesjonelll trupp adgang til å opptre i teateret på Smittestrøm.

Flyttet til sentrum

I 1839 har Drammen et nytt teater midt i Bragernes sentrum, i dagens Nedre Storgate, i kombinasjon med Børsen. Teatersalongen hadde 700 plasser. Arkitekten for prakthuset var slottsintendant Hans Linstow, som er mest kjent for sitt langvarige arbeid med utformingen av Slottet i Oslo. Tre år senere ble man nødt til å selge teaterhuset til Drammen Børs og ble etter den tid leietaker.  Teateret som opprinnelig var finansiert ved aksjetegning blant teaterinteresserte bysbarn. Aksjene ble innløst i 1842. Under den store bybrannen i 1866 gikk teateret i Børsen opp i røyk sammen med blant annet 385 hus på Bragernes.

Prosjekteringen og byggingen av Drammens Teater på Gamle Kirkeplass begynte sommeren 1869 og 9.februar 1870 sto teateret ferdig. Arkitekt Emil Victor Langlet som tegnet det nye teateret hadde hentet inspirasjon fra pariserteatere,  Porte St. Martin og Châtelet.

Teateret er bygget på en gammel kirkegård og ble det første moderne teaterhus i landet. Med sin flotte arkitektur var det også ansett som det vakreste i Norden, forteller markeds- og informasjonssjef, Vegar Foss Andersen i Drammens Teater.

Teater i utvikling

Det nye teateret hadde til sammen 650 sitteplasser fordelt på parkett og tre losjerader med mulighet til å utvide sitteplassene med ytterligere 100 plasser i 1870. Totalt var det plass til 1.000 tilskueplasser inkludert ståplasser. Antallet var godkjent av Sunnhetskommisjonen.

Åpningsforestillingen ble åpnet av Laura Gundersen som leste en prolog skrevet av skuespiller Georg Krohn. Deretter fremførte deres kolleger Ludvig Holbergs skuespill Det lykkelige Skibbrud. Arkitekten, Emil Victor Langlet, som var tilstede ble etter forestillingen kalt fram til applaus og bravorop.

I årene som fulgte var teateret mer klassisk enn det som eksisterer i dag.

Det var mye klassisk musikk og teater som fylte scenen  den gangen, forteller Foss Andersen.

Dramatisk brann

Natt til 10. desember 1993 sto det ærverdige teateret i full fyr etter å ha blitt tent på. Brannen tok overhånd og tilbake sto bare skjelettet igjen. Allerede samme dag klokken elleve fatter styret i teateret en viktig beslutning. Et enstemmig styre bestemte at bygningen skulle gjenoppbygges i samme stil som det nedbrente teateret.

Datoen 8. februar står sentralt i byens teaterhistorie og på dagen 127 år, i 1997, ble et tilsynelatende identisk hus åpnet i nærvær av landets fremste kvinner og menn.  En ny epoke i Drammens Teater starter.

Det er en digresjon at det gikk fem år å bygge opp teateret etter brannen i 1993, når de i 1869 brukte rundt et halvt år, sier Foss Andersen.

Arkitekt Jan Øyvind Berntzen fikk hovedansvaret for å planlegge et teknisk moderne teater innenfor de fysiske og estetiske rammer som ble fastsatt av arkitekt Langlet 125 år tidligere. Åpningsforestillingen var av Øystein Berg og Arne Iversen Flisekongen i regi av Scene 1. Scenekunstens utøvere ble anført av Per Aabel, byens egen Vessa Hansen og Wenche Foss.

Stor betydning

Det var ingen som kunne kaste sånn glans som  det Wenche Foss gjorde, sier Foss Andersen.

Hun var en skuespiller av stor rang og som hadde et stort hjerte for scenekunsten. Wenche Foss har stått på scenen til Drammens Teater ved en rekke anledninger med blant annet Riksteateret, forteller han videre.

Æresmedlemmet Wenche Foss besøkte teateret siste gang i 2006. Da hentet markeds- og informasjonssjefen Vegard Foss Andersen henne hjemme i Oslo.

Hun ønsket å se monologforestillingen til Anne Marie Ottersen. Det var aller siste gang hun besøkte teatret i Drammen, forteller han.

Vekker oppsikt

Drammens Teater var i 2010 det største kulturhuset i Norge bortsett fra Oslo, med sine 92.000 solgte billetter. I første kvartal i år var det 32 fulle hus i teateret.

Når den røde lampen lyser utenfor teateret signaliseres det forestillingen kjøres med fullt  hus, forteller Foss Andersen.

Interessen for teateret økte etter tv-overføringer som ”Artistgallaen” på TV2.

Vi får alltid telefoner i etterkant og da spesielt Osloborgere som ønsker å komme for å se teateret med egne øyne. Noen blir litt skuffet over størrelsen, for tv-kameraene med sin vidvinkel får alt til å se større ut enn i virkeligheten, sier han.

Historisk og verdig

I kjelleren til Drammens Teater befinner det seg en unik samling av historisk betydning.

Her befinner Norges eldste kulissesamling seg, forteller Foss Andersen.

I løpet av en 12 års periode fra 1900 til 1912 laget, Jens Wang, en rekke kulisser som også ble brukt ved teateret i Oslo. Motiver som bøkeskog, ballsal og en gammel park står på rekke og rad i kjelleren. Kulissene har stor verdi og en av dem ble senest brukt under Jonas Fjeld sine julekonserter i desember i fjor forteller Foss Andersen.

Vi brukte kulissen med by bilde og satte på en lyssetting. Det ble det en  flott stemning på scenen, informerer han.

(KILDER: FRA ASKEN TIL ILDEN AV JO. SELLÆG OG DRAMMENS TEATERES HJEMMESIDE)