BEVARINGSVERDIG: Eivind Helgeland fra Drammen Næringseiendom AS (t.v.) og Ulf Teigen fra Murbyen Oslo undersøker fug og mur på pakkhuset i Kirkegata 5. Teigen konkluderer med at bygget er godt mulig å bevare som det står. Pål-Henrik Hagen

- Fullt mulig å restaurere

Skrevet av Pål-Henrik Hagen
18.12.2019 13:05 - OPPDATERT 13.01.2020 11:35

Erik Christoffersen i BACI Invest AS mener at bakgårdsbygningen i Kirkegata 5 er i så dårlig forfatning at den må rives. - Dette er et stabilt bygg. En restaurering her er veldig mulig å gjennomføre, mener sivilarkitekt og murmester Ulf Teigen.

Teigen er tilknyttet Murbyen Oslo – et bygningsvernsenter for Oslos historiske murgårder – og tok en befaring av det gamle pakkhuset i Kirkegata 5. Han mener at bygningen med høyeste verneklasse står til å redde, og vel så det. 

Stabilt godt bygg 

Pakkhuset har noen sprekker i fasaden som kan fremstå som store skader for det utrente øyet, men Teigen mener at disse verken er uvanlige eller noe stort problem. - På Grünerløkka i Oslo har nesten alle hus en setning. Det betyr ikke at de er forringet av den grunn. Det er bare en del av byggets liv og bevegelse, forklarer Teigen, som også er utdannet gipsmaker og autorisert takstmann.

Setningsskadene i pakkhuset har sannsynligvis oppstått etter at leilighetskomplekset i Albums Gate ble bygget vegg i vegg for rundt 30 år siden. Pakkhuset har ikke blitt vedlikeholdt siden den gang. - Når bygget har stått urørt så lenge og skadene ikke er verre enn dette, så er det et tegn på at bygget har god kvalitet. Disse skadene er ikke veldig bekymringsverdige. Det er et stabilt godt bygg, sier Teigen. 

SPESIALIST: Ulf Teigen befarte pakkhuset og smia som vender ut mot Albums gate og ble imponert over byggets kvaliteter. Teigen er både sivilarkitekt, murmester og takstmann. Foto: Pål-Henrik Hagen

Teigen er også kulturminnerådgiver for Murbyen Oslo som jobber opp mot gårdeiere for å styrke deres kunnskap og kompetanse om tradisjonelle materialer og metoder knyttet til murgårder. Teigen har bred erfaring med å restaurere gamle murbygg og unik kunnskap om slike prosjekter, og har blant annet jobbet med restaureringsprosjekter på Oscarsborg festning, Akershus festning, Fredriksvern og Ringnes bryggeri. 

For lav terskel

Bakgårdsbygningen er stengt for inngang, så Teigen må uttale seg med forbehold om at han ikke har sett det innvendig. Det har derimot Eivind Helgeland fra Drammen Næringseiendom AS, som fikk tilbud om et kjøp for rundt fem år siden og var da på befaring inne i pakkhuset. Han eier blant annet næringslokalene i det gamle murbygget i Albums Gate 6 rett foran pakkhuset og var tilstede mens Teigen undersøkte fasaden og kunne svare på enkelte spørsmål knyttet til fundament og bjelkelag innvendig. 

Helgeland har jobbet med restaurering av gamle trehus i rundt 20 år, og eier flere eiendommer i Drammen. Pakkhuset ble derimot et litt for stort prosjekt for han. - Jeg hadde ikke mulighet økonomisk da. Men jeg klødde i fingrene etter å begynne, for jeg visste det var fare for at andre eiere ville prøve å få det revet, forteller Helgeland. Han har jobbet mye med restaureringen av Albums gate 6, som er et murbygg fra samme tid som pakkhuset. Der er det i dag leiligheter i de øverste etasjene, mens Bart Herresalong og Steinriket holder til i næringslokalene. 

Helgeland mener det har vært altfor lav terskel for å rive verneverdige bygg i Drammen. - Det vil være en stor tragedie om et bygg som dette blir revet. Alle byer trenger sånne pustehull som dette. Og pakkhuset er noe av det siste gjenværende som minner om den gamle handelskulturen i Drammen, sier han. 

Økonomisk potensiale

Med høyeste verneklasse skal det være tungtveiende grunner for å få tillatelse til å rive, men ofte koker det ned til et spørsmål om hvorvidt det er økonomisk forsvarlig å restaurere. Det blir gjerne et spørsmål om skjønn, siden den økonomiske verdien må veies opp mot den kulturelle verdien i bevaring som sådan. 

[annonse]
BACI Invest AS med den lokale eiendomsutvikleren Erik Christoffersen i spissen ønsker å bygge et større leilighetskompleks på tomta, noe som nok vil gi en større økonomisk gevinst enn å restaurere det to-etasjer høye pakkhuset. Men et nyrestaurert gammelt murbygg har også et stort økonomisk potensiale mener Helgeland og Teigen, foruten den rent historiske og kulturelle gevinsten for byen i at pakkhuset får stå. - Her får du igjen for det det koster å rehabilitere. Du får et flott bygg som er prima kvalitet, og helt unikt og med mye økonomisk potensiale for utleie. Jeg skulle gjerne hatt kontor her, for eksempel. Og de små skjevhetene er historiske spor som er viktig å bevare, og bygget er viktig i seg selv for Drammens historie, sier Teigen. 

Helgeland har også merket økning i interesse rundt å leie i gamle autentiske bygg som dette. - Det vil være uhyre attraktivt å leie her, sier han. Helgeland har også snakket med mange forbipasserende drammensere som blir interessert i bygget. - Det er ingen som går forbi her upåvirket. Det er stadig folk innom og spør om byggets historie, tar bilder og sier det burde vært kafé eller annen drift her. Et sånt bygg gjør noe med folk, forklarer han.

Les også: