Hjem Nyheter Fylkesråden imponert over Vikens tannklinikker

Fylkesråden imponert over Vikens tannklinikker

– De ansatte i tannhelsetjenesten imponerer meg, spesielt i den krevende tiden vi er i nå med koronaviruset. Med høyt fokus på smittevern har de kunnet gi et forsvarlig og godt tilbud til pasienter som har trengt akutt tannbehandling, sier fylkesråd Grimstad.

I mars opprettet Viken tannhelsetjeneste tre akuttklinikker for behandling av koronasmittede pasienter, mens de akutt friske pasientene ble behandlet på klinikkene.

– Samtidig skjønner jeg at de også har noen utfordringer vi skal merke oss. For eksempel kan det tilsynelatende være mer sårbart med «enmannsklinikker» enn store fagmiljø, men jeg ser også at de lager ordninger der de forsøker å stille opp for hverandre, legger han til.

Barn og unge er førsteprioritet

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. 
– Vi behandler, men driver også med forebyggende tiltak som opplæring og veiledning, og målet er å legge til rette for at 18-åringene går inn i voksenlivet godt rustet til å ta vare på egen tannhelse, forteller Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken.

Rett til gratis tannhelsetjenester

Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. I tillegg er en viktig oppgave for tannhelsetjenesten å drive med forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Enkelte klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksne betalende pasienter.

[email protected]