Hjem Nyheter Gjelsten inn på eiersiden i Eidos

Gjelsten inn på eiersiden i Eidos

Eidos Eiendomsutvikling AS (tidligere Lier Industriterminal AS) har siden etableringen i juni 1971 hatt Lier kommune som største eier. I vinter solgte Drammen Havn seg ut. Aksjene ble kjøpt av Lier kommune og Bane NOR Eiendom.

I formannskapsmøtet i Lier i forrige uke ble aksjesalget til Fabritius godkjent. I tillegg ble noe solgt til Bane Nor Eiendom. Bane Nor Eiendom har vært medeier i Eidos siden selskapet ble etablert.

Lier kommune skal fortsatt ha aksjemajoriteten. Kommunen sitter på 55 prosent av aksjene i Eidos. Fabritius og Bane Nor Eiendom har begge 22,5 prosent.

Bjørn Rune Gjelsten. Arkivfoto: NRK

Eidos Eiendomsutvikling AS er største grunneier og ledende aktør i fjordbyutviklingen på Lierstranda ved grensen til Drammen. Ferdig utbygd blir Fjordbyen en helt ny bydel med 10.000 boliger, 20.000 innbyggere, kontor- og næringsbygg, skoler, barnehager og rekreasjonsområder. Byggingen av nytt sykehus på Brakerøya har startet, og i tilknytning til sykehuset skal det også etableres 76.500 kvadratmeter helsepark. Eidos Eiendomsutvikling AS eier 50 % av aksjene i Drammen Helsepark AS.

Eidos Eiendomsutvikling AS eier nær 500 dekar grunneiendom på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av den nye Fjordbyen. Senere i høst skal selskapet levere forslag til områderegulering.

– Det er gledelig å ønske Fabritius velkommen som eier i Eidos Eiendomsutvikling AS sammen med Bane NOR Eiendom og Lier kommune. For Lier kommune har det vært viktig å finne en ny medaksjonær som har finansiell kapasitet, kompetanse til å utvikle fjordbyen og et langsiktig perspektiv, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

– Vi er meget godt fornøyde med vårt oppkjøp i Eidos Eiendomsutvikling. Selskapet er nå godt rustet til å spille en stor og viktig rolle i utviklingen av Lierstranda. Med dagens eierstruktur er vi trygg på realiseringen av Fjordbyen, et prosjekt som vil strekke seg over mange år, sier adm. direktør Asgeir Solheim i Fabritius.

– Bane NOR Eiendom har vært aktiv grunneier på Lierstranda i lang tid. Vi kjøper oss nå ytterligere opp i området fordi dette er et utrolig spennende byutviklingsområde. Slik vi ser det, har Fjordbyen alle muligheter til å bli et viktig knutepunkt og et fantastisk arbeids- og bosted rett ved sjøen. I utviklingen av området vil vi vektlegge bokvalitet, samspill med naboområder og ikke minst bærekraft, sier Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

[email protected]