God tilgang på jobber i Buskerud

Skrevet av red
01.11.2019 10:35

I Buskerud var det registrert 3.229 helt ledige personer i oktober, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I Drammen var det 1.061 ledige, tilsvarende 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Landsgjennomsnittet ligger på 2,1 prosent. 
NAV registrerte 1 812 nye ledige stillinger i Buskerud i oktober. Innen helse-, pleie og omsorg var det 480, innen ingeniør- og ikt-fag 286, innen bygg og anlegg 181, innen butikk og salgsarbeid 139 og innen industrien var det 135 nye ledige stillinger.
-  Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer. Større etterspørsel etter arbeidskraft gir økte muligheter for å få flere av dem som står utenfor det ordinære arbeidslivet i jobb, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken. 

Det var 1 693 helt ledige menn i Buskerud i oktober. Det er en nedgang på 103 personer (- 6 prosent) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For kvinner var antall helt ledige 1 536, en nedgang på 139 personer (- 8 prosent). 

I Buskerud registrerte NAV 1 812 nye ledige stillinger i oktober. 

[email protected]