Hjem Nyheter Godt forberedt på flom

Godt forberedt på flom

På grunn av uvanlig mye snø i fjellet har NVE varslet flomfare mange steder. For Drammenselva er prognosene nedjustert fordi det er lite eller ingen snø i lavlandet. 

Etter sammenslåingen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik er kommunen større og dermed organisert noe annerledes enn gamle Nedre Eiker. Denne våren har det derfor vært prioritert å avklare roller og ansvar. Vann- og avløpsavdelingen har for eksempel gjennomgått avløps- og pumpesystemene med tanke på utfordringer som oppstår under en flom. Drammen Eiendom KF har kartlagt hvilke kommunale bygg i Mjøndalen som er flomutsatt og om pumper og tilbakeslagsventiler i kjellerne på disse byggene fungerer. Veiavdelingen har gjennomgått planer for flomvern og omkjøringsveier.

I tillegg følger kommunens beredskapsstab med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos fylkesmannen samt vassdragsregulantene.

En flom i Drammenselva er enklere å forberede seg på enn ekstremnedbør. Vannstanden øker så sakte at det er tid til å sette ut flomvern og informere innbyggere.

Siden snøen for det meste har smeltet i marka, er det ikke fare for flom i sidevassdragene, med mindre det skulle komme ekstreme nedbørsmengder. Det var flom i sidevassdragene som førte til oversvømmelse av Wildenveys plass i 2012.

[email protected]