Hjem Nyheter Godt resultat for Sparebanken Øst

Godt resultat for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst oppnådde i 4. kvartal 2019 et resultat etter skatt på 83,2 mill. kroner sammenlignet med 48,7 mill. kroner i 4. kvartal 2018. Dermed endte 2019-resultatet på 329,3 mill. kroner som likevel er svakere enn fjorårets resultat på 374,2 mill. kroner. Reduksjonen i resultatet i 2019 sammenlignet med 2018 forklares med reduserte resultater fra aksjeinvesteringene i forsikringsselskapet Frende, Eksportfinans og Vipps. 

Banken skriver i sin redegjørelse at tap på utlån er lavt og stabilt, og utgjorde 18,9 mill. kroner i 2019. Derimot var veksten i utlån til kunder negativ med nær 1,5 prosent i kvartalet, mens innskudd fra kunder viste en negativ vekst på 1,9 prosent i samme periode.

Styret foreslår et kontantutbytte på 3,60 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til
allmennyttige gaver på 59,7 mill. kroner. Grunnlaget for årets utbytte til egenkapitalbeviseierne er basert på bankens inntjening, lave kredittrisiko og meget solid kapitaldekning.

[email protected]