Hjem Nyheter Grev Wedel i ny drakt

Grev Wedel i ny drakt

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Trekantplassen er nå iført granittdekke og grøntområde. Før navnebyttet ble den bare kalt «Triangelen ved Albums forrige gård i Storgaden».

Oppgraderingen
Grev Wedels plass har fått en flott oppgradering og vil fylles med nytt liv. Hele området er gravd opp, og det er lagt granittdekker og opparbeidet nye grøntområder. Et stort granittamfi er bygget, og det er både etablert flere plante- og regnbed, som skal fange opp overflatevann. 
Deler av Nedre Storgate og Gjetergata har fått ny overflate. Dette gjelder også deler av Ole Steens gate og Erik Børresen allé. Kommunale vann- og avløpsledninger er skiftet ut og oppgraderte, og det er etablert helt ny belysning og gatevarme.

Arbeidene startet i slutten april i år og ble ferdigstilt fredag 29. november.  

Sentralt og historisk
Grev Wedels plass ligger i et historisk område. Villaen, Grev Wedels plass 3, ble opprinnelig bygget som bolig og stod ferdig i 1868. Det er en toetasjes murvilla i nyrenessanse/italiensk renessanse med tårn i tre etasjer mot plassen. Drammen Trygdekasse tok over huset i 1932 og var der i mange år.
Bragernes rutebilstasjon var på plassen fra 1945, og herfra gikk det bussruter til fjern og nær i regi av Rutebileierne i Drammen.

Bakgrunnen for at arbeidene er gjennomført, skyldes at utbygger – et selskap eid av Oxer Eiendom AS og Glitre Eiendom AS – la fram en reguleringsplan som omfattet:

  • et boligprosjekt som ligger i kvartalet øst for plassen
  • en staselig, gul murbygning, Onsager-villaen, Grev Wedels plass 3
  • en opprusting av Grev Wedels plass

Utbyggeren bidrar med tre million kroner. Samlet kostnad for opprusting av plassen er cirka 15 million kroner – inkludert kostnader til nytt og oppgradert vann- og avløpsanlegg for tre million kroner.

Arbeidene er utført av entreprenørfirma Steen og Lund AS etter planer utarbeidet av Norconsult.

På og under Grev Wedels plass og gatenettet rundt:

  • 700 kvadratmeter dekke av granitt og gatestein
  • 100 meter langt sitteamfi i granitt
  • 2.000 nye stauder og 13 trær
  • 830 kvadratmeter gatevarme (lagt 4.000 meter med rør)
  • sju nye lysmaster og 11 nye lysarmaturer
  • nye asfaltdekker

– Jeg håper at Grev Wedels plass vil være et viktig bidrag til videre byutvikling østover på Bragernes. Samtidig er plassen nært knyttet til det sentrale gågatenettet her på Bragernes, og det skal vi snart få se når det nye “lystaket” skal tennes i Nedre Storgate i retning Bragernes torg, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som er med å markerer åpningen av plassen.

BIRGITTE SIMENSEN BERG

Lystak over gågata
Som avslutning på arrangementet på Grev Wedels plass var det tid for å tenne det nye lystaket i Nedre Storgates gågate. Lystaket er finansiert av Drammen kommune med ekstraordinære bylivsmidler, og her har Byen Vår Drammen og kommunes folk samarbeidet om å inngå avtaler med gårdeiere og gjennomføring av selve opphengingen.

Det har vært et omfattende prosjekt, da så mange skulle bli enige på forholdsvis kort tid. Nå er lystaket på plass, som forhåpentligvis vil vekke mye positiv oppmerksomhet, samt bidra til mer «lysende» liv i gågata.

[email protected]

 

Herman Wedel-Jarlsberg

Herman Wedel-Jarlsberg ble født 21. september 1779 i Montpellier, Frankrike, som nesteldste sønn av Fredrik Anton Wedel Jarlsberg, greve til Jarlsberg og dansk-norsk diplomat, og Catharina Storm.

Wedel-Jarlsberg var lensgreve til Jarlsberg grevskap, amtmann i Buskerud 1806–1813, stattholder, finansminister, visekonge med mer. Etter farens død i 1811 arvet han grevskapet Jarlsberg ved Tønsberg.

Stortingsrepresentant 1814 og1824–32.

Herman Wedel-Jarlsberg dør 60-år gammel i Wiesbaden, Tyskland.