Hjem Nyheter Gulskogen og parkering ikke årsak til tomme lokaler i sentrum

Gulskogen og parkering ikke årsak til tomme lokaler i sentrum

Bertil Horvli

Det er jo vanskelig å pinpointe noe helt nøyaktig. Vi har jo også den store trenden rundt netthandel, og andre drivere som er tilstede. Jeg klarer ikke å se noe mønster i at sentrum går dårligere nå i forhold til kjøpesentrene. Det vil alltid være en utskiftning av butikker, og det er mange som driver i handelsbransjen i regionen vår, så det er tøff konkurranse. Men man ser at nye forretninger åpner også, så jeg har ikke noe indikasjon på at det er et markant trendskifte nå, sier Horvli.

Ikke relatert til Gulskogen

Byutviklingsdirektøren er ikke enig med Stein Kortvedt i at justeringen av reguleringsplanen for Gulskogen senter noen år siden har bidratt sterkt til en eventuell dårligere handel i sentrum.

Det stemmer jo at det var en reguleringsprosess og at senteret fikk større arealer til detaljhandel enn det hadde opprinnelig. Men arealene har vært der siden åpningen av senteret for flere år siden. Hvis butikknedleggelser er noe som skjer nå, så er det ikke sikkert at dette er direkte relatert til Gulskogen senteret, sier Horvli.

Han peker også på at Gulskogen har hatt færre lokaler tilgjengelige den siste tiden på grunn av setningsskadene i bygget. Dette kunne vise at det ikke er noen sammenheng mellom ledige lokaler i sentrum og butikksammensetningen på Gulskogen, i og med at det likevel ikke kommer nye butikker inn i sentrumslokalene. Han innvender at hvis Gulskogen senteret var helt nytt, så kunne man kanskje pekt på det som årsak til et tregere sentrum.

Hadde vi sett noen store hopp i omsetningen fordi senteret nettopp åpnet, så hadde det vært tydeligere, fortsetter Horvli. Han presiserer at han ikke underslår at det er en viss konkurranse mellom sentrum og de ulike kjøpesentrene. På den annen side mener han at et generelt godt handelstilbud vil trekke flere kunder til byen, også til sentrum.

Legger til rette

Heller ikke tilgjengelighet og parkeringssituasjonen ser Horvli som noen entydig grunn til at lokalene står tomme.

– Vi har jo en ny politisk vedtatt parkeringsstrategi, med gratisparkering i de kommunale p-husene til gitte tider. Dette bidrar positivt. Og hvis gateparkeringen var for dyr så ville de plassene stått tomme, men de er fylt opp hele tiden. Og plassene har større omløpshastighet enn tidligere, så det er lettere for folk å komme til nå, sier han.

Horvli peker også på at det har blitt og fortsetter å bli lagt opp til flere leiligheter i sentrumsområdene, i tillegg til ny næringsvirksomhet, noe som vil bidra positivt til sentrumshandelen.

– Det er mye på gang. Det har for eksempel nettopp åpnet et hotell ved togstasjonen, og nye kontorlokaler i samme området åpner snart. All ny næring vil jo hjelpe handelsnæringen også, sier han.

Horvli legger til at utviklingen i sentrumshandelen er avhengig av tiltak fra både private og offentlige aktører. Han sier det offentlige har gjort tiltak for å få mer til å skje i sentrum, ved å legge til rette for boliger, arbeidsplasser og parkering, samt bedre kollektivdekning.

– Vi prøver å legge opp til at det skal være grunnlag for handel. Og så må jo senterne jobbe med å fylle lokalene så godt de kan. Faktorer som netthandel har vi ikke noe kontroll på, der er det markedet som bestemmer. Men vi ser vekst i befolkning og arbeidsplasser, mye av det i sentrum, og det er jo viktig for handelsstanden også, sier Horvli.