Hjem Nyheter Har barnet ditt lesevansker – eller er det dårlig syn?

Har barnet ditt lesevansker – eller er det dårlig syn?

– Jeg har opplevd det flere ganger. Foreldre som sitter og gråter når vi finner ut at det er synet som har medført at de har lesevansker på skolen, sier optiker Marianne Mathisen.

Vi møter henne hos Interoptik Optika i Engene sammen med optikerkollega Christine Hægstad. Begge med solid bakgrunn innen syn og barn. Og de ser begge en årsakssammenheng med at stadig flere yngre blir langsynte grunnet mobil-, data- og iPad-bruk.

– Men det er ikke alltid barnas skyld. Det er vi voksne som må gå foran. Det hjelper ikke hva man sier barna skal gjøre. Som voksen må man praktisere det selv også, og gå foran som et godt eksempel, sier Christine Hægstad.

Å teste synet til barn kan vise seg være en god investering før skolehverdagen starter igjen. Illustrasjonsfoto

Folkesykdom

Hun trekker frem Kina som et eksempel, der synssvekkelsen blant barn er blitt en gigantisk folkesykdom.

– Der er det nå foreslått en lovendring som betyr at barna ikke skal kunne se på mobiltelefonen mer enn en time om dagen. Det illustrerer alvoret i saken. I Kina vil de nok også kunne håndheve en slik lovendring, men det ville ikke nyttet i Norge, sier hun, men oppfordrer likevel de voksne til å ta et større ansvar.

Marianne Mathisen er utdannet optometrist. Med andre ord optiker med spesialfelt barn. I tillegg arbeider hun som optiker på Drammen sykehus. Derfor ser hun også den uheldige utviklingen som er med barn og synsproblemer.

– Hvis vi snakker om de minste barna, vet de egentlig ikke hva godt syn er. Derfor er det viktig at voksne kan lære seg noen kjennetegn ved synsproblemer. Den sikreste måten å oppdage synsfeil på er at barnet gjennomgår en synsundersøkelse spesielt tilrettelagt for barn. Denne baseres i stor grad på objektive målinger, så en trenger ikke lure på om barnet svarer «riktig» eller ikke, forklarer hun.

Anbefaler undersøkelse

Hun anbefaler at første undersøkelse av barn bør gjøres ved cirka fire års alder. Enda tidligere hvis det er synsproblemer i familien.

– Dersom man ikke finner feil ved barnets syn, bør det sjekkes cirka hvert andre år. Ved synsfeil bør det sjekkes oftere. Alle barn bør sjekke synet sitt i forbindelse med skolestart, og spesielt rundt 2. klasse når en begynner å bruke lesingen for å lære, sier Marianne Mathisen.

– Hvis synet ikke fungerer, bruker man mye krefter på å se. Og det er ikke alltid lett å oppdage. Å se dårlig er ikke ensbetydende med at noen myser. Det kan gjøre seg utslag på helt andre måter, som for eksempel at barna mister konsentrasjonen, at de blir urolige eller får vondt i hodet. Det er kun en synsundersøkelse hos en profesjonell optiker som kan avdekke dette, sier Mathisen.

Langsynthet er mest vanlig blant barn i førskolealder. Det er vanlig å være langsynt i denne alderen, men noen er mer langsynt enn det øyet klarer å kompensere for, og da er briller nødvendig for at ikke synet skal bli underutviklet.

– Dersom man bare er langsynt på ett øye, er det ekstra viktig å oppdage dette og avlaste med briller. Konsekvensen ved å ikke gjøre noe er at synet blir sterkt underutviklet og man mister evnen til å se dybder, forklarer Christine Hægstad.

Mister konsentrasjonen

Når det gjelder skolebarn så vil barn som er langsynte ofte trekke bøker nærmere for at bilder og tekst skal bli større. Barnet kan virke utålmodig og ukonsentrert, fordi det må anstrenge seg mye. Ukorrigerte synsvansker kan igjen føre til at øynene ikke samarbeider godt, og gjøre leseproblemene enda større. Det kan bli så ille at en mistenker dysleksi, men så er det «bare» behov for briller.

Nærsynthet kan også forekomme, men da er det nesten alltid relatert til at en eller begge foreldrene er nærsynte. Barnet vil ha problemer med å se det som er langt borte, men ser veldig godt på kort avstand. Barnet vil ofte myse. Det er en økende grad av nærsynthet i dagens samfunn, noe en tror skyldes alt for mye bruk av mobiltelefoner, nettbrett og pc – kombinert med alt for lite tid utendørs. Det finnes kontaktlinser som kan bremse utviklingen av nærsynthet, både drømmelinser og myke kontaktlinser spesialdesignet for barn.

FAKTA: Kjennetegn ved synsfeil

Kjennetegnene kan være veldig forskjellige fra barn til barn, men noen tegn kan være:

 • Lav konsentrasjonsevne
 • Øynene renner og klør
 • Barnet sitter urolig ved nærarbeid (lesing, lekser, tegning etc.)
 • Klossete bevegelser
 • Liker ikke husker, karuseller etc.
 • Hodepine
 • Bruker tid på å omstille synet fra kort til lang avstand og omvendt
 • Dobbeltsyn
 • Synlig anstrengelse ved nærarbeid

For skolebarn:

 • Lett å distrahere ved lesing
 • Kan lese tekst, men husker ikke innholdet
 • Klager på at bokstavene hopper
 • Lukker/dekker til det ene øyet eller vrir hodet i en unaturlig stilling ved lesing
 • Hopper over linjer eller leser samme linje om igjen
 • Beveger hodet ved lesing
 • Lav lesehastighet
 • Klager på at teksten flyter sammen
 • Kutter endelser eller lager egen slutt på ord (mange foreldre tror bare at barna skynder seg for å bli raskest mulig ferdig med lesingen, og opplever det som slurv)

[email protected]