Hjem Nyheter Har du vært koronasyk? Nå kan du hjelpe andre

Har du vært koronasyk? Nå kan du hjelpe andre

Blodbanken ønsker å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter COVID-19-infeksjon i forbindelse med at det gjennomføres en studie der det skal måles antistoff mot koronaviruset hos givere som har blitt friske igjen.

Doner plasma

Noen av disse giverne vil etterhvert bli bedt om å donere plasma som vil bli brukt i pasientbehandling for å hindre alvorlig forløp hos utsatte grupper.

Personer som har gjennomgått infeksjon med COVID-19 kan danne antistoff mot koronavirus som gir beskyttelse (immunitet).

Overføring av plasma med slike antistoffer kan hindre alvorlig forløp av sykdommen hos pasienter med infeksjon og kan også beskytte utsatte pasientgrupper eller personell som er utsatt for smitte.

Blodbanken ønsker i første fase å undersøke om etablerte blodgivere som har gjennomgått COVID-19 infeksjon, har beskyttende antistoffer.

Blodprøvene vil bli undersøkt med tanke på beskyttende effekt, og utvalgte givere vil bli bedt om å donere plasma til denne studien. Det kan være aktuelt å gi flere ganger.
 
Interesserte blodgivere kan gi sitt samtykke til dette ved å registrere seg på www.koronastudien.no som også gir oss en god oversikt over smittesituasjonen til den enkelte.

Du kan melde deg til din lokale blodbank dersom du:

  • Er godkjent blodgiver OG
  • Har fått påvist infeksjon med COVID-19 (påvist i PCR-prøve tatt fra nese/svelg).

Eller

  • Har sterk mistanke om gjennomgått infeksjon (for eksempel etter nærkontakt med andre som har påvist virus).
       

Viken fylkeskommune ber blodgivere om å ta kontakt med lokal blodbank på telefon for å gjøre avtale om blodprøvetaking. Blodbanken ved Drammen sykehus kan nås på: 32 80 37 43 og 32 80 37 69.

[email protected]