KAN KNEKKE MÅNEDSBUDSJETTET: Nær fire av ti nordmenn har måttet utsette tannbehandling av økonomiske grunner, viser en ny undersøkelse. Foto: Colourbox

Har ikke råd til tannlegen

Skrevet av RED
05.08.2020 11:55 - OPPDATERT 05.08.2020 13:13

Fire av ti nordmenn har vært nødt til å utsette tannbehandling på grunn av dårlig råd, viser ny undersøkelse.

I en fersk måling utført av Yougov for Landkreditt Forsikring oppgir 37 prosent at trang økonomi noen ganger kan gjøre det nødvendig å vente med tannlegebesøket, selv om behovet er tilstede.

Barnefamilier, mennesker i aldersgruppen 40 til 49 år og familier med lav husstandsinntekt er i større grad enn andre berørt av problemstillingen, viser undersøkelsen.

– Når pengene ikke rekker til alle behov, er tannlegen en utgiftspost som mange skyver på. Det er bekymringsverdig, både av helsemessige grunner og fordi utsettelser ofte gjør det nødvendig med større og dyrere behandling senere, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Mulig å forsikre seg
Noen velger å forsikre seg mot store og uforutsette tannlegeregninger.

– Det finnes en tannhelseforsikring som både vi og en del andre selskaper tilbyr, men man må være klar over at den ikke kan benyttes som alternativ til normalt, jevnlig ettersyn for egen regning. Forsikringen gjelder bare hvis det ikke går mer enn 15 måneder mellom hver kontroll, sier Wiig Syvertsen.

Forsikringen har tre nivåer. Den dyreste koster drøyt 240 kroner måneden og kan dekke behandlinger opp til 40 000 kroner årlig. Vilkårene inneholder imidlertid en del forbehold.

– Vi anbefaler alle å sette seg grundig inn i reglene og begrensningene, slik at de ikke blir skuffet i ettertid. En del kan ha nytte av produktet, og vi mener det er bra at tilbudet finnes.

Merker økende interesse
Interessen for å forsikre seg mot tannlegeutgifter er sterkt økende, ifølge Magne Heitnes, administrerende direktør i Nordic Benefits AS. Selskapet står bak produktet Norsk tannhelseforsikring, som ble lansert for fem år siden.

– Det er vondt å innrømme at man ikke har råd til å betale for slik behandling, og mange foretrekker å forsikre seg mot store innhugg i husholdningsbudsjettet, sier Heitnes.

[annonse]
Alle som eventuelt vil kjøpe en slik forsikring må ha såkalt nullstilt tannstatus.

– Det betyr at du ved kjøpstidspunktet ikke har behov for behandling eller har en tilstand som krever behandling, sier Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt Forsikring.

Egenandelen per skade er 500 kroner.

[email protected]