Hjem Nyheter Johnsen og Helleland ønsker ny periode på Stortinget

Johnsen og Helleland ønsker ny periode på Stortinget

Høyres parlamentariske leder, stortingsrepresentant Trond Helleland og leder av Familie- og kulturkomiteen, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen har begge meddelt nominasjonskomiteen i Buskerud Valgkrets for Høyre at de stiller seg til disposisjon for en nye periode på Stortinget fra 2021.

– Det er gledelig at disse to erfarne politikerne ønsker en ny periode på Stortinget, uttaler Fredrik A. Haaning som er leder av nominasjonskomiteen i Buskerud Valgkrets.

Fredrik A. Haaning er leder av nominasjonskomiteen i Buskerud Valgkrets.Foto: Høyre

I tillegg er det kommet mange nye og svært gode forslag på kandidater på Høyres liste til Stortingsvalget i 2021. Det er stor bredde i kompetanse, bakgrunn, kjønn, alder og geografisk tilknytning.

– Fristen for å fremme forslag på kandidater til Høyres liste i Buskerud valgkrets er den 25. august, så det er fortsatt mulig å melde seg på, sier Haaning.

Nominasjonsmøtet, som fastsetter den endelige valglisten, er berammet til 25. november, men først skal det avholdes ur-avstemming blant medlemmene og prøvenominasjonsmøter i lokalforeningene i perioden 14. til 27. september.

Høyres parlamentariske leder, stortingsrepresentant Trond Helleland ønsker seg ny periode på Stortinget. Foto: Høyre

Nominasjonskomiteen vil offentliggjøre sitt forslag til valglisten den 10. november.

I forbindelse med regionsreformen er totalt antall stortingsrepresentanter fra Buskerud valgkrets redusert fra 9 til 8. Høyre har en målsetting om å få innvalgt 3 representanter fra Buskerud valgkrets.

[email protected]