Hjem Nyheter Helsesykepleier kan nå henvise til BUP

Helsesykepleier kan nå henvise til BUP

Det er viktig at alle barn og unge som trenger hjelp har en voksenperson å gå til. For mange barn og unge er det helsesykepleieren på skolen eller på helsestasjonen som er denne personen. Nå har FrP fått gjennomslag for at helsesykepleier skal kunne henvise til BUP. 

-I dag er det bare legen som kan henvise til BUP, men når vi vet at det sitter annet helsepersonell og har et minst like godt grunnlag til å gjøre disse vurderingene, må vi prøve å benytte oss av dette handlingsrommet. Det er bra for den som søker hjelp, samtidig som det avlaster de overbelastede fastlegekontorene. Denne ordningen kan bli en vinn-vinn for alle, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FrP.

Forslaget som ble vedtatt forrige uke går ut på at det først skal iverksettes som et prøveprosjekt, slik kan man kan se om dette faktisk senker terskelen for barn og unge til å søke hjelp. Om prøveordningen gir positive resultater skal det vurderes hvorvidt dette skal bli en permanent ordning.

[email protected]