Hjem Nyheter Her er siste kartet i jakten på Bysteinene

Her er siste kartet i jakten på Bysteinene

Seks kart fra Geodata i Drammen kommune viser hvor de gamle grensemerkene var plassert. I følge kartene opprinnelig 50 stykker. Alle er sikkert ikke like lette å finne i dag, og noen har kanskje også forsvunnet eller blitt fjernet på grunn av byggevirksomhet. Hvem av leserne klarer å finne flest?

Geodata i Drammen kommune.

Rundt Vestfoldbanen

Dagens kart viser Bysteinene rundt Vestfoldbanen, fra Bikkjestøkket til Kleivene. De er nummerert fra 40-43 og skal i følge kartet ligge i nokså urbane strøk. En av steinene står kartfestet like bak Strømsø bo- og servicesenter, ved Bikkjestøkket. Alle de tre andre skal befinne seg sør for Vestfoldbanen, henholdsvis ved Johan Sverdrups vei, Markusveien og Kleivene. Denne jernbanestrekningen, som skal i gjennom store omveltninger de neste årene, sto for øvrig ferdig på begynnelsen på 1880-tallet.

Ny kommune og nytt fylke

Dette er et område som mot vest hadde grense mot daværende Skoger kommune. For over 55 år siden ble imidlertid Skoger kommune en del av Drammen kommune. Ja, skogerbøringene fikk ikke bare en ny kommune, men også nytt fylke. For Vestfold ble til Buskerud. Nå heter de to fylkene for øvrig Vestfold og Telemark og Viken.

Like ved Bikkjestøkket gikk den gamle bygrensa fram til 1964. Foto: Tom Helgesen

Kart fra 1870

Vedlagt er også et kart fra 1870. Det viser Skouger Præstegjæld, som det het for 150 år siden, på øst- og sørsiden av Drammen. Kartet har også med grensesteinene, men det er vanskelig å se nummeret uten lupe eller kraftig forstørrelse. I 1964 ble altså Skoger kommune innlemmet i Drammen kommune. Skoger lå for øvrig i Jarlsberg og Larviks amt fram til og med 1918 da navnet ble endret til Vestfold fylke. 

Kilde: Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling) fra Fr. Julin 1870.

Dokumenter ved bilder

Byavisas lesere må dokumentere hvert enkelt funn ved å ta et bilde av Bysteinen der nummeret kommer fram på bildet. Så sendes dette til [email protected] med svarfrist tirsdag 14. april. Kartene vil bli spredt utover i påsken, så følg med på Byavisas nettutgave framover. Husk også og respekter privat eiendom i jakten på Bysteinene. 

[email protected]