Hjem Nyheter Hole dyrere enn Drammen

Hole dyrere enn Drammen

Huseiernes bokostnadsindeks viser at du vil bruke stadig mer av inntekten din på å bo. På landsbasis er det og store forskjeller på hva det koster å eie egen bolig.

I Buskerud er det Hole kommune som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 111.077 kroner. Dette er en økning på 9,9 prosent fra 2017 til 2018. Drammen har 110.485 kroner, tilsvarende økning på 5,9 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Hemsedal med et snitt på 86.642 kroner.

Det er en forskjell på hele 24.435 kroner mellom den dyreste og den billigste kommunen.

– Vi har laget et verktøy på våre hjemmesider hvor du enkelt kan sjekke hvordan nettopp din kommune kommer ut, og hva du må ut med på de forskjellige postene. Du kan også sammenligne med andre kommuner, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud sør for Huseierne.

Sterk avgiftsøkning

Bokostnadene inkluderer: eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Fra 2010 til 2018 har bokostnadene på landsbasis økt med hele 20 prosent, justert for endring i konsumprisene.. Det vil si de kommunale avgiftene, eiendomsskatten og avgiftene på strøm.

Til sammenligning så har de markedsbestemte bokostnadene, altså vedlikehold, forsikring, rentekostnad og energikostnad i samme periode faktisk falt med 13 prosent, justert for endring i konsumprisene.

Dette viser tall fra Bokostnadsindeksen, en rapport skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne. Her har man tatt utgangspunkt i bokostnadene for en gjennomsnittlig husholdning i Norge, definert ved en enebolig på 120 kvm.

­Det er avgiftene til staten og kommunene som er den største driveren for husholdningenes økte bokostnader.

– Hvis staten og kommunene fortsetter å sette opp avgiftene i samme fart som til nå, samtidig som den ventede økningen i de markedsbestemte bokostnadene øker, må husholdningene forberede seg på at det blir dyrere å bo fremover. Dette er en uheldig utvikling, sier Weltz.

Ikke overraskende er det Oslo som har de høyeste bokostnadene for en enebolig på 120 kvadratmeter med et snitt på 144.234 kroner. Dette er en økning på om lag 5,6 prosent fra 2017 til 2018.

Den gjennomsnittlige innbygger i Norge må til sammenligning ut med 106.544 kroner i året.
[email protected]

 

FAKTA: PRISENE I BUSKERUD

Hole:                  111.077 kr (9,9 %)

Drammen:          110.485 kr (5,9 %)

Lier:                   107.711 kr (4,2 %)

Røyken:              106.637 kr (6,6 %)

Hurum:               104.325 kr (5,8 %)

Nedre Eiker:       104.045 kr (6,6 %)

Flesberg:             100.087 kr (6,0 %)

Ringerike:            99.677 kr (5,1 %)

Øvre Eiker:          98.291 kr (7,5 %)

Kongsberg:           97.317 kr (7,2 %)

Sigdal:                  96.758 kr (6,3 %)

Modum:                94.354 kr (5,7 %)

Ål:                        93.332 kr (7,2 %)

Rollag:                  91.367 kr (5,6 %)

Gol:                       91.283 kr (8,5 %)

Krødsherad:          91.068 kr (6,6 %)

Flå:                        90.764 kr (7,3 %)

Nes:                       89.848 kr (7,0 %)

Hol:                       87.685 kr (4,7 %)

Nore og Uvdal:     86.949 kr (3,8 %)

Hemsedal:             86.642 kr (7,9 %)

(Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2019. Tallene fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse.)