Hjem Nyheter Høy andel ledige innvandrere

Høy andel ledige innvandrere

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som melder dette i helt ferske tabeller, som gjelder per 1. oktober i år. Alt i alt viser statistikken at 760 innvandrere med adresse i Drammen er arbeidsledige. Av disse er det 96 som er på arbeidstiltak gjennom NAV.

Dette er en innvandrer
Definisjonen på en innvandrer er en person som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. I hele Norge er det drøye 31.000 arbeidsledige innvandrere, og av disse går om lag 5.000 på arbeidsmarkedstiltak.

Når vi snakker om ledige, så menes arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV, og ellers er disponible for det arbeidet som søkes.

Forskjeller i Norge
Det mest interessante i disse tabellene er hvor stor andel av arbeidsstyrken de ledige utgjør. Dette er det nemlig store forskjeller på fra sted til sted.

For hele Norge er det da snakk om at 6,5 prosent av arbeidsstyrken blant innvandrere er ledige. Vi må her minne om at innvandrere også er folk fra Norden og andre vestlige land. Ledighetsprosent for personer fra Afrika er nesten oppe i ti prosent. Andelen i Drammen kommune er på 8,3 prosent.

Vi har foretatt en rangering av alle kommuner i Norge, og det er Hol her i Buskerud som kommer best ut, med en ledighet blant innvandrere på bare 0,8 prosent.

Det er 359 av 422 kommuner som har tallmateriale i dette registeret, og på sisteplass kommer Hasvik i Finnmark, med hele 17,2 prosent ledige blant innvandrere. Drammen er å finne nede på 300. plass her.

«Best» i Buskerud
I Buskerud er det Nore og Uvdal kommune som kommer nest best ut, etter Hol, med en ledighet på 2,1 prosent, mens Modum er på sisteplass med en ledighet på 8,4 prosent. Drammen er på plassen foran.

I de samme tabellene finner vi at ledigheten blant ikke-innvandrere i Drammen kommune ligger på 2,1 prosent. I hele Norge ligger denne andelen på 1,9 prosent ved inngangen til årets siste kvartal.

[email protected]

 

 Arbeidsledige innvandrere i Buskerud

Kommune          Antall ledige       % av arbeidsstyrken

Drammen           760         8,3
Nedre Eiker        193         6,7
Øvre Eiker           97           5,9
Lier                        178         5,9
Hol                         *             0,8
Nore og Uvdal   *             2,1
Ål                           7              2,3
Gol                        *             2,9
Krødsherad        *             2,9
Hole                      19           3
Flå                          3              3,3
Hemsedal           14           3,7
Nes                        11           4,8
Røyken 123         5,3
Kongsberg          130         5,4
Sigdal                    *             6,1
Hurum                  54           7,2
Flesberg              10           7,8
Ringerike            192         7,9
Modum               74           8,4
Rollag                   *             *

Norge                   31142    6,5

* Ikke oppgitt