Hjem Nyheter Hva som skal hvor i Nye Drammen er bestemt

Hva som skal hvor i Nye Drammen er bestemt

Etter drøftinger med de ansattes organisasjoner besluttet rådmann i Nye Drammen, Elisabeth Enger i november 2019 lokaliseringen for de ikke-stedbudne tjenestene og enhetene i Drammen kommune etter 1. januar 2020.

–Jeg har på bakgrunn av de politiske føringene, mulighetsstudien fra Drammen Eiendom, høringsinnspillene fra ulike deler av organisasjonen og drøftinger med de ansattes organisasjoner tatt beslutningen om lokalisering av de ulike tjenestene og enhetene, uttalte rådmann Elisabeth Enger i en pressemelding.

Knutepunkter

I den nye storkommunen er planen å utvikle og etablere ti knutepunkter. Disse punktene skal ifølge en oversikt laget av Drammen kommune fått navnene: – Knutepunkt Mjøndalen, Knutepunkt Krokstadelva, Knutepunkt Åssiden/Solbergelva, Knutepunkt Gulskogen, Knutepunkt Konnerud, Knutepunkt Fjell, Knutepunkt Strømsø, Knutepunkt Åskollen og Knutepunkt Svelvik.

–Ingen er i ordinær drift ennå, men det er etablert tre innbyggertorg foreløpig i de tre tidligere rådhusene. Knutepunktene skal utvikles over tid og etableres når lokalene er ferdig, sier kommunaldirektør kultur, by- og stedsutvikling ved Drammen kommune, Einar Jørstad.

Etater og virksomheter

Etter drøftinger er de kommunale etatene lokalisert i tre tidligere kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen i det Nye Drammen. Avdelingen for Vann og avløp er det foreløpig ikke besluttet om hvor i Svelvik den skal lokaliseres.

–Forslaget til lokalisering skal drøftes med de tillitsvalgte i januar, opplyser Jørstad.

Tjenestetildeling og koordinering ligger i Mjøndalen. Lønningskontoret skal lokaliseres i det tidligere rådhuset i Svelvik. Kommunalsjefene og stabsledere for de ulike områdene skal sitte på rådhuset i Drammen, IKT er plassert der D-IKT har vært i Øvre Strandgate.

–Målet er at de ulike virksomhetene er på plass i sine nye, permanente lokaler innen sommerferien, sier Jørstad, og opplyser at når det gjelder kultur er dette lokalisert flere steder, blant annet på Union, rådhuset og det tidligere rådhuset i Mjøndalen.

Stor bygningsmasse

I den nye kommunen er det cirka 6.500 medarbeidere og antall årsverk ligger per nå på litt over 5.500. Etter at Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble slått sammen til storkommunen Drammen disponerer kommunen pluss/minus 500.000 kvadratmeter bygningsmasse. Den største jobben for øyeblikket er ifølge daglig leder ved Drammen Eiendom, Gjermund Riise Brekke å re-lokalisere virksomheter.

–Vi jobber med å frigjøre et areal eller to som vi ikke kommer til å bruke videre i den nye kommunen. Vi ser også på bruken av leide arealer og om vi har behov for dette lenger. For målet til den nye kommunen er at vi skal bruke færre og mer konsentrerte lokaliteter, opplyser Gjermund Riise Brekke til Byavisa Drammen.

[email protected]