Hjem Nyheter – Bekymret for opplæringen i de praktiske fagene

– Bekymret for opplæringen i de praktiske fagene

–Våre lærere har strukket seg langt for å utvikle praktiske oppgaver også i hjemmeskoleperioden. Likevel er det grunn til å være bekymret for at opplæringen i de fagene hvor det er store krav til maskiner, utstyr og fasiliteter på skolen. Det er jo ikke helt enkelt å drive hjemmeskoleopplæring i for eksempel billakkering. Så vi er glade for at vi fikk lov til å åpne skolen for noen uker siden for yrkesfagene, sier rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen.

Høy tilstedeværelse

Ifølge Henriksen har tilstedeværelsen blant elevene vært høy etter at skolen åpnet igjen.

–Om det er en økning i antallet elever som har avbrudd i opplæringen sammenlignet med tidligere tall vet vi i løpet av kort tid, forteller hun.

Årsaken til at enkeltelever ikke har hatt den samme forutsetningen for læring i hjemmeskole er sammensatt, mener rektoren ved Åssiden videregående skole.

–Det kan skyldes for eksempel ensomhet, trangboddhet eller andre sosiale utfordringer. Det er også slik at mange elever trenger skolen til å strukturere hverdagen sin. Og det er naturlig vanskeligere å opprettholde en sunn døgnrytme dersom du ikke er nødt til å gå ut til en fast tid hver morgen, påpeker Henriksen.

I perioden med hjemmeundervisning har det blitt opparbeidet nye redskaper i undervisningssammenheng bekrefter rektor ved Åssiden videregående skole.

–Både elever og lærere har lært svært mye om hvordan man kan samhandle og drive læringsarbeidet digitalt. Vi har også forsøkt å legge opp til ulike former for samarbeidsprosjekter og gruppearbeid slik at elevene opplever læringen som sosial. Det vet vi fremmer motivasjon og læringsglede.

Nedstengningen som følge av koronapandemien har også preget de ansatte ved den videregående skolen på Åssiden.

–Situasjonen har også hatt påvirkning på arbeidsmiljøet for den enkelte. For å få mer informasjon om hvordan dette har påvirket gjennomføres nå en undersøkelse som kartlegger de ansattes arbeidssituasjon i de ukene som har vært, forklarer Henriksen.

Kompetansebevis og læreplass

Ingen ordinære elever gjennomfører praktisk eksamen denne våren. Elevene vil likevel få et fullverdig kompetansebevis som de kan søke videre med, enten til læreplass eller for eksempel generelle studiekompetanse og gjennom allmenn påbygg.

I kjølvannet av koronapandemien er det mange bedrifter som har store økonomiske utfordringer, noen har også permittert eller sagt opp faste ansatte. Hvordan dette vil påvirke arbeidslivet til å ta imot lærlinger er Ann-Mari Henriksen foreløpig håpefull til.

–Enn så lenge håper vi at det regionale arbeidslivet vil ta imot lærlinger i like stor grad som i fjor. Det tidligere Buskerud fylkeskommune var Norgesmestere i formidling av lærlinger. Og gjennom godt samarbeid mellom skole, arbeidsliv og fagopplæring er forklaringen på dette, sier hun.

Standpunktkarakter 

Denne våren er standpunktkarakteren enda viktigere for elever ved videregående skoler fordi det er den eneste karakteren som blir gitt i faget.

–Det er nå ikke mulig å gjennomføre en god eksamen for på den måten å trekke karaktersnittet oppover.

På spørsmål om hva Ann-Mari Henriksen ønsker at avgangselevene skal sitte igjen med etter fullført utdanning ved Åssiden videregående skole er mye læring, både faglig, praktisk, teoretisk og ikke minst sosial læring.

–Vi er også sikre på at de har lært seg selv bedre å kjenne og blitt mer sikre på hvilken utdannings- og yrkesvalg som er riktig for dem. I tillegg mener jeg at vi har rustet dem til etisk refleksjon og det å ta gode valg, forteller hun, og gir noen gode ord på veien til elevene som snart går ut i sommerferie.

–Det blir bra igjen!

[email protected]