Hjem Nyheter Ikke kjør barna helt til skolen

Ikke kjør barna helt til skolen

– Vi vet at flere må kjøre barnet sitt til skolen, men mange steder er det ikke nødvendig å kjøre dem helt inn til skoleporten, sier distriktsleder for Trygg Trafikk i Buskerud, Anne Marit Jordheim.

Kombinasjonen av stressede foreldre og skolebarn som sykler eller går til skolen for første gang, kan skape farlige situasjoner.

Hva med skolekjøring?
Det kan være gode grunner til at noen velger å kjøre barna til skolen. Men Trygg Trafikk oppfordrer flere foreldre til å spørre seg om det er virkelig er helt nødvendig.

– Det aller beste for barna er å kunne gå eller sykle til skolen. Trygge og sikre skoleveier må prioriteres. Hvis foreldre kan følge barna til fots så minker trafikken rundt skolen og det blir tryggere for alle, sier Anne Marit Jordheim.

Trygg sone rundt skolen
Å etablere en «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt til skolen, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder. Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

Hjertesone er et prosjekt der kommune, skole og foreldre samarbeider om gode løsninger. Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak. Det er også en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre og skolen.

For hjertesoner
Distriktsleder Anne Marit Jordheim forteller om stor interesse for å etablere hjertesoner i Buskerud, og kjenner til flere skoler som har etablert dette.

– Blant annet har Øren skole i Drammen jobbet målrettet med dette. Sammen har skolen og foreldre lykkes med sine holdningsskapende tiltak, forteller hun.

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Hvis foreldre ønsker å starte arbeidet med en hjertesone rundt skolen, så anbefaler vi at de tar kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de kan finne gode løsninger sammen, sier distriktslederen.

[email protected]