Hjem Nyheter Ingen ekstra penger til Drammen

Ingen ekstra penger til Drammen

Daglig leder i Blindeforbundet Buskerud, Karine Strand Kløvtveit, forteller at dette vil bety mye for medlemmene i gamle Buskerud fylke. 

– Buskerud fylkeslag er selvsagt veldig glad for at svaksynte og blinde får utvidet TT-ordning, men skulle selvsagt hatt med alle også i Drammen og Ringerike. En utvidet TT-ordning betyr et mer selvstendig liv og anledning til økt deltakelse og aktivitet i både Blindeforbundets regi og samfunnet ellers, sier Strand Kløvtveit.

De 13 millioner kronene tildeles for 2. halvår i 2020. Det er Viken fylke som har søkt om disse pengene.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og svaksynte/blinde, et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en pressemelding at målet er at alle fylkene skal bli en del av ordningen.

[email protected]