Det blir ingen ekstra TT-penger til Drammen. Ordningen er viktig for de med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere, svaksynte og blinde. Illustrasjonsfoto

Ingen ekstra penger til Drammen

Skrevet av RED
16.07.2020 13:13 - OPPDATERT 17.07.2020 07:37

Regjeringen har tildelt Viken fylkeskommune 13 millioner kroner slik at flere brukere får utnyttet den utvidede TT-ordningen. Men Drammen får ikke noe av de ekstra pengene. Pengene skal gå til brukere i gamle Buskerud fylke, med unntak Drammen og Ringerike, opplyser Samferdselsdepartementet.

Daglig leder i Blindeforbundet Buskerud, Karine Strand Kløvtveit, forteller at dette vil bety mye for medlemmene i gamle Buskerud fylke. 

– Buskerud fylkeslag er selvsagt veldig glad for at svaksynte og blinde får utvidet TT-ordning, men skulle selvsagt hatt med alle også i Drammen og Ringerike. En utvidet TT-ordning betyr et mer selvstendig liv og anledning til økt deltakelse og aktivitet i både Blindeforbundets regi og samfunnet ellers, sier Strand Kløvtveit.

De 13 millioner kronene tildeles for 2. halvår i 2020. Det er Viken fylke som har søkt om disse pengene.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og svaksynte/blinde, et tilbud om 200 enkeltreiser per år.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en pressemelding at målet er at alle fylkene skal bli en del av ordningen.

[email protected]