Ingen elektrikerstreik

Skrevet av RED
23.09.2020 08:12

Etter mekling ble EL og IT Forbundet i natt enige med arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere. Dermed blir verken Ingeniør Ivar Pettersen AS eller Bravida Norge AS avdeling Drammen Elektro rammet av streik.

For EL og IT Forbundet var de prioriterte områdene ved forhandlingsstart å styrke de lokale tillitsvalgtes forhandlingsrett, bedre vilkårene for arbeidstakere på reiseoppdrag og begrense innleie fra bemanningsbransjen. 

– Dette har vært en lang og vanskelig forhandlingsprosess, men vi har nå et resultat som vi kan anbefale for medlemmene våre. Vi har fått viktige gjennomslag på alle de prioriterte områdene, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. 

Forhandlingsresultatet sendes nå ut på uravstemning med frist fredag 23. oktober.

[email protected]