Hjem Nyheter Innvandrerorganisasjoner får støtte likevel

Innvandrerorganisasjoner får støtte likevel

Flere innvandrerorganisasjoner reagerte da regjeringen innvilget støtte til frivillige organisasjoner etter å ha innrømmet at informasjonen om koronaviruset har vært dårlig blant innvandrerbefolkningen.

Problemet var at regjeringen ga støtten til andre frivillige organisasjoner som ikke har godt nok innpass hos innvandrerbefolkningen enn det innvandrerorganisasjoner selv har.

Ingen av innvandrerorganisasjoner fikk støtte. Noe de selvfølgelig reagerte på gjennom flere artikler.

Styreleder i Drammen moske, Sajid Mukhar gikk hardt ut mot regjeringen og spurte direkte om regjeringen ikke hadde tillit til innvandrerorganisasjoner og mente at innvandrerorganisasjoner er nøkler til å nå innvandrerbefolkningen.

Gir tilskudd

Nå kommer regjeringen ut med ekstraordinær tilskudd på 10 millioner kroner til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen, og dette blir gitt gjennom Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Dette viser at de har tatt vår kritikk på alvor og at det tok lang tid før minoritetsbefolkningen i Oslo fikk nødvendig informasjon. Vi vet ikke om situasjonen er samme i Drammensområdet, men meg bekjent er det heller ikke gjort noen spesielle tiltak fra kommunenes side. Derfor er det viktige at minoritetsbefolkningen får denne viktige informasjonen på en måte de forstår, sier styreleder i Drammen moské, Sajid Mukhtar.

Han er glad for at regjeringen har snudd med ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak i regi av frivillige organisasjoner.

Må ikke glemme eldre generasjonen 

Den støtten bør brukes på dem som har fått minst informasjon om koronaviruset. Her tenker de først og fremst på den eldre generasjonen som har lite norsk kunnskaper, har lite skolegang og lite bruk teknologiske hjelpemidler.

– Disse bør kontaktes en mot en, slik at informasjonen kan formidles på en måte de forstår. Jeg vil også trekke frem nyankomne til Norge, da de gjerne har lite kunnskaper om norsk språk og samfunn. De følger ofte med på media fra hjemmeland. De kan vite mer om det som skjer i sitt hjemmeland enn det som skjer i nærmiljøet, sier han.

Kan fremme søknad 

Om Drammen moské kommer til å søke for å få denne støtten, er ikke helt klart ennå.

– Vi skal studere retningslinjene om vi kan søke på disse midlene eller ikke. Det er ikke helt klart om vi som et trossamfunn kan søke eller ikke. Det viktigste er at midlene er på plass og nå bør ildsjeler fra innvandrerorganisasjoner frem med gode prosjekter og tiltak for å spre informasjon om koronaviruset, sier han.

Viruset er en felles fiende og gjør ikke forskjell på folk. Det angriper det svakeste leddet og sprer seg videre derfra.

– Derfor bør vi stå sammen mot viruset, ellers klarer vi ikke å vinne denne kampen, sier han til slutt.

[email protected]