Hjem Nyheter Innvandrerorganisasjoner til regjeringen – ikke gjør samme blemma igjen

Innvandrerorganisasjoner til regjeringen – ikke gjør samme blemma igjen

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V),  valgte å gi 6,6 millioner kroner til frivillige organisasjoner for å styrke informasjonen om koronapandemiebn til ulike innvandrergrupper, etter å ha lest et intervju i avisa Vårt Land.

Ikke godt nok informasjonsarbeid

Der Loveleen Rihel Brenna, på vegne av sine indiske foreldre, er kritisk til manglende informasjon om koronaviruset. Brenna driver Senter for mangfoldsledelse, men er også kjent som tidligere leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

I et debattinnlegg skriver hun til avisa Vårt Land at minoritetene sviktes i den pågående krisen. At det brukes fremmedord, byråkratspråk og kommunikasjon som ikke når fram. Det blir dessuten vist til instanser og institusjoner mange ikke kjenner til, sier hun.

Loveleen Rihel Brenna peker på grupper storsamfunnet ikke evner å følge opp. – Det er en kritikk jeg tar på alvor skrev kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby (V) i innlegg i Vårt Land.

Moskeleder overrasket 

Sajid Mukhtar styreleder i Drammen moske synes at det er på tide at regjeringen gir innvandrerbefolkningen det de har krav på, men er overrasket over valget av frivillige organisasjoner som mottar denne støtten.

Organisasjonene som får penger er Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

– Med all respekt for det arbeidet disse foreningene gjør, så er ikke de som har direkte innpass hos innvandrermiljøer, sier han.

Han er tydelig overrasket og spør: – Er  ingen innvandrerorganisasjoner gode nok til å gi informasjon til sine egne? Og hvorfor er ikke noen av paraplyorganisasjoner for innvandrerorganisasjoner med her? Så hva er meningen her, bare å vise man viser handlekraft. Det er for dårlig, sier han oppgitt.

Han får støtte fra informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), Yasir Ahmed. IRN er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge.

Informasonsansvarlig i Islamsk Råd Norge er overrasket over valget til regjeringen. Foto: Islamsk råd Norge

– Dette er både demotiverende for de det gjelder og svært alvorlig, da det kan sette en barrière for den norske dugnadsånden, sier han.

Her overser regjeringen gode bidragsytere når de har utelukket organisasjoner som jobber med innvandrere på grasrota og selv har sterk representasjon blant de som driver organisasjonene.

Enkelt og raskt

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland sier at å nå ut med informasjon til hele befolkningen mot Covid-19 er utrolig viktig og en utfordring de tar på høyeste alvor. Det finnes ingen enkel løsning og det arbeides nå langs mange ulike spor.

– Alle frivillige organisasjoner og trossamfunn har mye å bidra med i den situasjonen vi er i. Vi er utrolig glade for at frivilligheten har engasjerte folk og er klare til å bidra i dette arbeidet, sier han.

Deres vurdering går utelukkende ut på at dette er organisasjoner som allerede i dag mottar tilskudd og som enkelt og raskt kan iverksette tiltak.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Kreken Almeland sier at å nå ut med informasjon til hele befolkningen mot Covid-19 er utrolig viktig. Foto: Kunnskapsdepartementet

I tillegg er disse organisasjonene til stede i stort sett hele landet, og kan derfor være med på å koordinere innsatsen gjennom å støtte opp om og samarbeide med en rekke organisasjoner som er avgjørende for å nå frem i ulike minoritetsmiljøer.

– Vi håper at midlene til disse nasjonale organisasjonene kan bidra til at frivilligheten sikres midler til dette arbeidet.  Eksempelvis vil midler til Norges frivillighetssentraler kunne fordeles lenger ned i systemet. Når Stortinget har tatt en endelig beslutning, vil vi snakke med de organisasjonene som mottar tilskudd, for å diskutere hvordan de kan samarbeide med andre organisasjoner om dette, sier han.

Mener dere at de organisasjonene som har fått støtte har større innflytelse i innvandrermiljøet enn innvandrerforeninger selv?

– Vi vet at vi er avhengige av små og mellomstore organisasjoner lokalt for å nå frem . Vårt videre arbeid nå handler om hvordan vi skal inkludere flest mulig. Jeg vil også nevne at vi har avholdt innspillsmøter med sentrale ressurspersoner og organisasjoner som har kjennskap til ulike deler av innvandrerbefolkningen, og kommer til å invitere ytterlige flere organisasjoner til å komme med ytterligere innspill til myndighetenes arbeid på området sammen med IMDI(Integrerings og mangfolds direktoratet).

– Det er ingen tvil om at disse utvalgte seks organisasjonene gjør en god jobb i sitt felt, men de er ikke veldig synlige blant innvandrermiljøet. Hvorfor statsråden akkurat har valgt disse seks organisasjonene er interessant å se nærmere på, sier Ahmed.

Sajid Mukhtar styreleder i moskeen, frykter at regjeringen nå skal gjøre den samme tabben igjen.

– Det er utrolig viktig at innvandrermiljøet får den informasjonen de har krav på. Vi har jo sett resultatet av manglende informasjon hos det somaliske miljøet i Oslo der de er overrepresentert blant koronasmittede, sier han bekymret.

IRN tar samfunnssoppdraget sitt på alvor og har på frivillig basis og for egen kostnad lagd blant annet informasjonsvideoer på ulike morsmål. Disse videoene har Drammen moske delt på sosiale medier.

Moskeen har stengt sine dører etter Folkehelseinstituttet sin anbefaling, og gått over til digitale løsninger for å nå sine brukere.

[email protected]