I følge Arne Knut Langenes er det disse to lykter som tilhører Bragernes kirke som sluttet å virket for fire år siden. Foto: Privat

Irriterer seg over kirkelykter som ikke har virket på 4 år

Skrevet av Hina Aslam
31.07.2020 15:00 - OPPDATERT 01.08.2020 17:33

I fire år har Arne Knut Langenes prøvd å få noen i Bragernes Kirke til å bytte ut to lyspærer uten å lykkes. Det er ikke så enkelt som å bytte to lyspærer sier kirkeverge i Drammen.

Arne Knut Langenes som bor like ved Bragernes kirke irriterer seg over to lykter på toppen av kirketrappa til Bragernes kirke.

– De har ikke virket på fire år nå, sier han.

For fire år siden da Langenes som bor i nærområdet oppdaget at lyktene ikke virket tok han kontakt med menigheten for å si ifra.

– De var veldige hyggelige de som tok opp telefonrøret der, og takket og bukket for at jeg sa ifra, og lovet å bringe beskjeden videre, sier han.

Når det ikke ble gjort noe tok han kontakt igjen og igjen. I november i fjor bestemte han seg for å sende et brev til menigheten.

– Jeg har også sagt i fra om et firma her i Drammen som kan måle eventuelt
brudd i strømkabler og reparere dette uten at det er nødvendig å grave opp hele ledningen, sier han.

Ingenting har blitt gjort siden da.

– Jeg liker bare å ha ting i orden, og nå som det blir mørkere etter hvert hadde det vært fint med lys der, sier han.

Kirkeverge i Drammen Svein A. Askekjær sier at han er klar over at lyktene ikke virker og at de jobber med dette. Men om det har gått fire år uten at det har blitt gjort noe er han usikker på.Kirkeverge i Drammen Svein A. Askekjær sier at han er klar over at lyktene ikke virker. Foto: Privat

[annonse]
På spørsmålet om hvorfor det ikke har blitt gjort noe med det i de fire årene de ikke har virket svarer han slik:

– Jeg startet i denne stillingen i år, derfor er det vanskelig for meg å si hva som har skjedd de siste fire årene med dette. Men siden jeg startet i år har vi diskutert dette og sett på mulighetene videre, sier han.

Han sier at dette er et stort prosjekt og ikke så enkelt som å bytte to lyspærer. Her er det problemer med noen ledninger og dette kan føre til noe gravearbeid også.

– Men Bragernes kirke er i gang med arbeidet som antagelig blir en større prosjekt, sier han.

[email protected]